13 kwietnia 2024

Citi Handlowy sfinansuje zrównoważony rozwój sklepów Żabka

Żabka i Citi Handlowy podpisały pierwszą wspólną umowę finansową uwzględniającą realizację celów z obszaru odpowiedzialnego biznesu i zrównoważonego rozwoju. Umowa odwołuje się do wybranych celów Żabki, wynikających ze Strategii Odpowiedzialności (ESG).

Chodzi o następujące elementy: redukcję emisji gazów cieplarnianych oraz zwiększenia wartości sprzedaży produktów marki własnej promujących zrównoważony styl życia. Jeśli określone wskaźniki nie zostaną osiągnięte w uzgodnionym czasie, spółka przekaże dodatkowe środki finansowe na uzgodnione przez strony działania wspierające realizację wskazanych Celów Zrównoważonego Rozwoju.

Wskaźniki zrównoważonego rozwoju

W ramach umowy Żabka może wystawiać w Citi Handlowy gwarancje bankowe do kwoty 100 milionów złotych. Jednocześnie bank i spółka zawarły w umowie wskaźniki zrównoważonego rozwoju (KPIs), do realizacji których Żabka będzie dążyć. Umowa określa dwa cele. Pierwszy to całkowita redukcja emisji gazów cieplarnianych o jedną czwartą w zakresie 1 i 2. Drugi – zmniejszenie intensywności emisji gazów cieplarnianych w sklepach o 70 procent do 2026 roku (w odniesieniu do 2020 roku). Żabka ma również podwoić sprzedaż produktów marki własnej promujących zrównoważony styl życia do 2025 roku. Jeśli spółka nie spełni dwóch lub więcej wskaźników, przekaże dodatkowe, określone w umowie, finansowanie na działania wspierające realizację wskazanych Celów Zrównoważonego Rozwoju. Byłaby to swoista rekompensata za niespełnienie czy też odroczenie w czasie realizacji celów określonych w strategii zrównoważonego rozwoju przez Żabkę.

Realizujemy Strategię Odpowiedzialności, która jest w pełni zintegrowana ze strategią biznesową. Chcemy odpowiedzialnie planować rozwój całej naszej organizacji i ułatwiać zrównoważone wybory milionom klientów. Nowoczesny biznes musi być wiarygodny i transparentny w swoim działaniu, a odpowiedzialność i zaufanie to obecnie najcenniejsze aktywa. Dlatego instrumenty finansowe oparte o cele ESG stanowią dla nas dodatkową motywację – mówi Marta Wrochna-Łastowska, członkini Zarządu ds. Finansowych w firmie Żabka Polska.

Połączyć cele biznesowe z celami zrównoważonego rozwoju

– Przyjęta w tym roku strategia Citi Handlowy integruje cele zrównoważonego rozwoju z naszymi celami biznesowymi. Wspieramy klientów w transformacji ich modeli biznesowych w kierunku zrównoważonego rozwoju. Kwestie środowiskowe, społeczne oraz ładu korporacyjnego uwzględniamy w procesach decyzyjnych banku. Mamy również własne cele odnośnie redukcji śladu węglowego. Chcielibyśmy do 2023 roku zmniejszyć emisję gazów cieplarnianych o co najmniej 50 proc. i zużywanej energii o 40 proc. w stosunku do 2019 – mówi Maciej Kropidłowski, wiceprezes Zarządu Citi Handlowy.