23 czerwca 2024

Climate Leadership z udziałem Credit Agricole

Podczas trzeciej edycji programu Climate Leadership Bank Credit Agricole będzie pracować z ekspertami nad redukcją śladu węglowego i edukacją ESG.

Partnerstwo łączy biznes

Program Climate Leadership wspiera firmy we wdrażaniu zmian, dzięki którym będą realizowały spójną strategię zrównoważonego rozwoju. Zmiany te są odpowiedzią na kryzys klimatyczny i zagrożenia, które są z nim związane. Członkowie programu podejmują akcje, które zmniejszają negatywny wpływ biznesu na środowisko. Partnerstwo łączy biznes, administrację publiczną, organizacje społeczne i środowiska naukowe. 

 Climate Leadership to kolejny krok, który wesprze nas w realizacji strategii klimatycznej. W lipcu 2021 r. dołączyliśmy do programu Net-Zero Banking Alliance, powołanego przez Inicjatywę Finansową Programu Narodów Zjednoczonych ds. Środowiska (UNEP FI). Zobowiązaliśmy się do osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2050 r. To ambitny plan, nad którym trzeba pracować już teraz – mówi Ewa Deperas-Jarczewska, z Credit Agricole.

Kompensacja CO2 i edukacja ESG

Bank będzie pracować z ekspertami nad redukowaniem i kompensacją śladu węglowego i edukacją ESG.

– W Credit Agricole od trzech lat liczymy nasz ślad węglowy wg najbardziej znanego standardu GHG Protocol. Realizujemy różne inicjatywy, które go zmniejszają. Uczestnictwo w programie Climate Leadership pozwoli nam usprawnić redukcję emisji bezpośredniego śladu węglowego. Pomoże zaplanować działania kompensacyjne – tłumaczy Paweł Buchman z Credit Agricole.

Twórcy programu Climate Leadership to:

  • Maria Andrzejewska, dyrektorka generalna Centrum UNEP/GRID-Warszawa, które zajmuje się pozyskiwaniem, przetwarzaniem i udostępnianiem informacjio środowisku
  • prof. Bolesław Rok z Akademii Leona Koźmińskiego.