23 czerwca 2024

Climate Positive – wspólny program Carlsberg Polska i UNGC

Carlsberg Polska został sygnatariuszem organizacji skupiającej zrównoważony biznes – United Nations Global Compact Poland. Pierwszym z programów, do których Carlsberg przystąpił jest Climate Positive.

– Inicjatywa UN Global Compact powstała, by wspierać firmy w implementacji Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ. Tylko wspólnie możemy zadbać o to, aby zdążyć z wdrożeniem Agendy 2030 – mówi Kamil Wyszkowski, dyrektor wykonawczy UN Global Compact Network Poland. 

Prowadzony pod egidą ONZ program Climate Positive to odpowiedź na problemy współczesnego świata, takie jak kryzys klimatyczny, utrata bioróżnorodności czy postępujące zanieczyszczenie środowiska. Program angażuje podmioty rządowe i NGO’s. Dodatkowo też sektor prywatny, włączając w swoje aktywności firmy, które stawiają na aspekt zrównoważonego rozwoju. Carlsberg od wielu lat działa m.in. na rzecz odpowiedzialnego zarządzania odpadami opakowaniowymi. Swoimi doświadczeniami w tym zakresie firma podzieliła się w wydanym właśnie przez UNGC raporcie dotyczącym gospodarki o obiegu zamkniętym opakowań.

Raport UN Global Compact z jednej strony bada wiedzę i zachowania Polaków, a z drugiej analizuje trendy i działania firm w zakresie zamykania obiegu opakowań. Opisano w nim konkretne przykłady, jak poprzez transformację modelu biznesowego ograniczać negatywny wpływ opakowań i odpadów opakowaniowych na środowisko. W raporcie znalazły się także przykłady dobrych praktyk Carlsberg Polska: własny system kaucyjny, ograniczanie użycia plastiku, redukowanie wagi opakowań. Także innowacje opakowaniowe, takie jak butelka z włókna drzewnego. Ich realizacja wynika z przyjętej przez nas strategii „Together Towards ZERO and Beyond” – mówi Teresa Aldea, kierowniczka ds. zrównoważonego rozwoju w Carlsberg Polska.