12 czerwca 2024

Credit Agricole: współpraca z programem Climate Positive, UN Global Compact

Bank Credit Agricole ponownie przystąpił do partnerstwa przy programie Climate Positive, UN GCNP. Realizuje on cele proklimatyczne wynikające z 10 Zasad United Nations Global Compact oraz Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ. Bank, poprzez współpracę z innymi firmami i instytucjami, będzie dążył do sprostania globalnym wyzwaniom.

Wybrane inicjatywy na rok 2023 skupiają się m.in. na ochronie klimatu, zrównoważonej energii, zrównoważonej produkcji żywności czy zrównoważonych łańcuchach dostaw. W programie Climate Positive organizowane są spotkania ekspertów np. związanych ze zrównoważonym rolnictwem, konferencje i projekty, które mają na celu edukację na temat zmian klimatu oraz łagodzenia i adaptacji do nich. UN Global Compact Network Poland publikuje raporty, takie jak „Zielone Finanse w Polsce”, czy „Edukacja klimatyczna w Polsce”.

Climate Positive promuje innowacyjne działania

– Jesteśmy świadomi, że osiągnięcie celów proklimatycznych wymaga wspólnych wysiłków i długofalowej strategii. Współpraca z UN GCNP w programie Climate Positive daje nam przede wszystkim możliwość promowania innowacyjnych rozwiązań oraz wypracowywania najlepszych praktyk związanych ze zrównoważonym rozwojem. Wierzymy, że nasze zaangażowanie w inicjatywy programu pozwoli nam przybliżyć się do osiągnięcia neutralności klimatycznej. Zarówno w naszej działalności, jak i w portfelu klientów do roku 2050 – podkreśla Jędrzej Marciniak, wiceprezes Credit Agricole odpowiedzialny za obszar ESG.

UN Global Compact to największa na świecie inicjatywa, zrzeszająca obecnie ponad 22 tysiące członków z całego świata, w tym akcjonariusza banku – międzynarodową Grupę Crédit Agricole. Inicjatywa ta jest częścią systemu ONZ i działa w ponad 160 krajach, w tym również w Polsce. UN Global Compact Network Poland pełni rolę biura krajowego i lokalnego punktu kontaktowego oraz informacyjnego dla polskich członków United Nations Global Compact. Realizuje swoją misję poprzez działania w czterech programach: Climate Positive, Business and Human Rights, Anti-corruption oraz Uniting Business for Ukraine. Dostarcza globalne wytyczne, sprawdzone praktyki, zasoby oraz wydarzenia networkingowe. Te działania przyczyniają się do budowania bardziej zrównoważonej gospodarki o lepszym wpływie na środowisko i społeczeństwo.

Program Climate Positive to przykład praktyki, która realizuje działania w dziedzinie ochrony klimatu, w tym 13. Cel Zrównoważonego Rozwoju – „Działania w dziedzinie klimatu” i 17. Cel Zrównoważonego Rozwoju – „Partnerstwa na rzecz celów”.

Program Climate Positive to nie jedyny program związany ze zrównoważonym rozwojem, 
z którym bank kontynuuje współpracę. W tym roku Credit Agricole ponownie dołączył do Programu Partnerstwa Forum Odpowiedzialnego Biznesu oraz programu Climate Leadership z Centrum UNEP/GRID-Warszawa. Wspiera on firmy w działaniach związanych z łagodzeniem i przystosowaniem do zmian klimatu. Bank po raz pierwszy dołączył też do Partnerstwa na rzecz realizacji środowiskowych Celów Zrównoważonego Rozwoju „Razem dla środowiska”. Będzie działać w obszarach takich jak: zmiany klimatu, zielona transformacja, zanieczyszczenie plastikiem czy edukacja pracowników.