29 maja 2024

Co to jest SDG? Czym są Cele Zrównoważonego Rozwoju?

SDG (z ang. Sustainable Development Goals) – to Cele Zrównoważonego Rozwoju. Wspólne cele przyjęły 193 państwa – wszyscy członkowie ONZ. Zobowiązali się oni do działania na rzecz przemian i przeobrażeń świata w sposób zrównoważony, z szacunkiem dla środowiska oraz z uwzględnieniem potrzeb przyszłych pokoleń.

Agendę na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030 zawierającą cele zrównoważonego rozwoju przyjęły wszystkie 193 państwa członkowskie ONZ Rezolucją Zgromadzenia Ogólnego. Miało to miejsce 25 września 2015 roku w Nowym Jorku. 

Co to jest SDG? 17 celów, 169 zadań

Agenda określa 17 celów zrównoważonego rozwoju oraz związanych z nimi 169 zadań (tzw. z ang. targets). Czas na ich wdrożenie i realizację jest do 2030 roku. Dotyczą pięciu obszarów. Jest to tzw. 5xP: ludzie (ang. people), planeta (ang. planet), dobrobyt (ang. prosperity), pokój (ang. peace), partnerstwo (ang. partnership). Cele obejmują szeroki zakres wyzwań, takich jak ubóstwo, głód, zdrowie, edukacja, równość płci, zmiany klimatu, zrównoważony rozwój, pokój, sprawiedliwość społeczna. Zastąpiły one Milenijne Cele Rozwoju, które zrealizowane miały być do 2015 roku. Realizacja celów i zadań jest monitorowana na całym świecie odpowiednimi wskaźnikami. Przyjęto je Rezolucją Zgromadzenia Ogólnego 10 lipca 2017. Za ich monitorowanie w Polsce odpowiada GUS.

Cele zrównoważonego rozwoju – realizacja w każdej branży

Cele zrównoważonego rozwoju dotykają każdej sfery życia na Ziemi. Nie ma biznesu, firmy czy rządu, który nie mógłby dopasować co najmniej kilku celów do prowadzonych przez siebie działań. Cele ONZ stają się także często elementem kampanii marketingowych i informacyjnych korporacji. Przez ich pryzmat i przy ich wsparciu firmy chwalą się wprowadzanymi zmianami i osiągnięciami.

Efektem realizacji celów będzie osiągnięcie zrównoważonego rozwoju w trzech wymiarach – gospodarczym, społecznym i środowiskowym – w sposób zrównoważony i zintegrowany.

Zródło: Wikipedia