12 czerwca 2024

Co to jest Sedex?

Sedex to internetowa baza danych. Funkcjonuje jako organizacja non-profit. Jej celem jest poprawa etycznych i odpowiedzialnych praktyk biznesowych w globalnych łańcuchach dostaw.

Umożliwia firmom przechowywanie i przeglądanie danych na temat etycznych i odpowiedzialnych praktyk biznesowych. Nie wyznacza żadnych standardów i nie określa polityki swoich członków. Jest to wyłącznie narzędzie ułatwiające dostęp do informacji.

Organizacja Sedex współpracuje z Organizacją Narodów Zjednoczonych i Ethical Trading Initiative. Obecnie wiele firm stosuje Sedex do zarządzania swoimi wynikami w zakresie praw pracowniczych, zdrowia i bezpieczeństwa, środowiska i etyki biznesowej. Platforma umożliwia członkom łączenie wielu różnych danych, standardów i certyfikatów, podejmowanie świadomych decyzji biznesowych i ciągłe ulepszanie łańcuchów wartości.

Sedex przechowuje informacje na temat etycznych i odpowiedzialnych praktyk objętych Konwencjami MOP, Kodeksem podstawowym ETI, SA 8000, ISO 14001 i branżowymi kodeksami postępowania. Członkowie Sedex mogą wykorzystywać informacje zawarte w systemie do oceny dostawców pod kątem któregokolwiek z tych kodeksów lub przepisów dotyczących standardów pracy zawartych w poszczególnych kodeksach korporacyjnych. Sam Sedex nie określa konkretnego kodu ani nie stwierdza, że dostawcy „przeszli pomyślnie” lub „nie odnieśli sukcesu”.

Korzystanie z platformy jest odpłatne.

Więcej definicji i pojęć.

Źródło: LRQA, Eurolab