21 lipca 2024
Wiedza Nie Ma Płci

Co to jest Sustainalytics?

Sustainalytics to należąca do firmy Morningstar agencja ratingowa zajmująca się badaniami i ocenami z obszaru ESG.

Agencja dostarcza także dane wspierające inwestorów na całym świecie w rozwijaniu i wdrażaniu odpowiedzialnych strategii inwestycyjnych. Sustainalytics współpracuje z kilkuset czołowymi podmiotami z globalnej branży zarządzania aktywami i funduszy emerytalnych. Takimi, które uwzględniają informacje i oceny dotyczące kwestii ESG i ładu korporacyjnego w swoich procesach inwestycyjnych. 

Agencja współpracuje również z setkami firm i ich pośrednikami finansowymi. Pomaga im uwzględniać aspekty zrównoważonego rozwoju w stosowanych politykach, praktykach i inwestycjach kapitałowych.

Ratingi firmy Sustainalytics oceniają ryzyka ESG, czyli to, jak skutecznie dana firma czy organizacja zarządza ryzykiem związanym z kwestiami środowiskowymi, społecznymi oraz z ładem korporacyjnym.

Więcej definicji i wyjaśnień pojęć związanych z ESG znajdziesz TUTAJ.