21 lipca 2024

Co to jest UN Global Compact?

UN Global Compact (United Nations Global Compact) – inicjatywa ONZ, która działa na rzecz wdrażania przez biznes dziesięciu uniwersalnych zasad. Zrzesza kilkanaście tysięcy firm z całego świata.

UN Global Compact powstało w 2000 roku z inicjatywy Sekretarza Generalnego ONZ, Kofi Annana. Obecnie jest największym przedsięwzięciem na rzecz zrównoważonego rozwoju na świecie, które zrzesza wokół wspólnych celów około 15 000 firm oraz 3 800 innych podmiotów z ponad 160 krajów. Przystępując do UN Global Compact, sygnatariusze zobowiązują się do uwzględniania i przestrzegania Dziesięciu Zasad United Nations Global Compact oraz Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ w swoich strategiach, politykach i działaniach biznesowych, ze szczególnym uwzględnieniem czterech obszarów:

  • ochrony praw człowieka;
  • warunków pracy;
  • ochrony środowiska naturalnego;
  • przeciwdziałania korupcji.

Tym, co wyróżnia UN Global Compact, jest system kontroli realizacji zobowiązań sygnatariuszy w zakresie wdrażania rozwiązań, których ostatecznym celem jest spełnienie wyznaczonych Celów Zrównoważonego Rozwoju. Szczególnie wnikliwie poddawane są weryfikacji postępy w realizacji zobowiązań firm w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych. Każda ze zrzeszonych organizacji otrzymuje klarowne wytyczne i kamienie milowe, które oparte są o fakty naukowe, tzw. Science Based Targets ONZ.

10 zasad UN Global Compact:

Prawa człowieka 
1. Popieranie i przestrzeganie praw człowieka przyjętych przez społeczność międzynarodową 
2. Eliminacja wszelkich przypadków łamania praw człowieka przez firmę 

Standardy pracy 
3. Poszanowanie wolności stowarzyszania się 
4. Eliminacja wszelkich form pracy przymusowej 
5. Zniesienie pracy dzieci 
6. Efektywne przeciwdziałanie dyskryminacji w sferze zatrudnienia 

Ochrona środowiska naturalnego 
7. Prewencyjne podejście do środowiska naturalnego 
8. Podejmowanie inicjatyw mających na celu promowanie postawy odpowiedzialności ekologicznej 
9. Stosowanie i rozpowszechnianie przyjaznych środowisku technologii 

Przeciwdziałanie korupcji
10. Przeciwdziałanie korupcji we wszystkich formach, w tym wymuszeniom i łapówkarstwu

Inicjatywa promuje 17 celów zrównoważonego rozwoju ONZ. Jest to największa korporacyjna inicjatywa zrównoważonego rozwoju na świecie (https://www.unglobalcompact.org/).

Więcej definicji i wyjaśnień pojęć związanych z ESG znajdziesz TUTAJ.