29 września 2023

Co to jest UN Global Compact?

UN Global Compact (United Nations Global Compact) – inicjatywa ONZ, która działa na rzecz wdrażania przez biznes dziesięciu uniwersalnych zasad w takich dziedzinach jak:

  • prawa człowieka,
  • praca,
  • ochrona środowiska
  • przeciwdziałanie korupcji.

10 zasad UN Global Compact:

Prawa człowieka 
1. Popieranie i przestrzeganie praw człowieka przyjętych przez społeczność międzynarodową 
2. Eliminacja wszelkich przypadków łamania praw człowieka przez firmę 

Standardy pracy 
3. Poszanowanie wolności stowarzyszania się 
4. Eliminacja wszelkich form pracy przymusowej 
5. Zniesienie pracy dzieci 
6. Efektywne przeciwdziałanie dyskryminacji w sferze zatrudnienia 

Ochrona środowiska naturalnego 
7. Prewencyjne podejście do środowiska naturalnego 
8. Podejmowanie inicjatyw mających na celu promowanie postawy odpowiedzialności ekologicznej 
9. Stosowanie i rozpowszechnianie przyjaznych środowisku technologii 

Przeciwdziałanie korupcji
10. Przeciwdziałanie korupcji we wszystkich formach, w tym wymuszeniom i łapówkarstwu

Inicjatywa promuje 17 celów zrównoważonego rozwoju ONZ. Zrzesza ponad 12 tysięcy firm i 3 tysiące sygnatariuszy spoza biznesu z ponad 160 krajów oraz 69 sieci lokalnych. Jest to największa korporacyjna inicjatywa zrównoważonego rozwoju na świecie (https://www.unglobalcompact.org/).

Więcej definicji i wyjaśnień pojęć związanych z ESG znajdziesz TUTAJ.