30 maja 2024

Wyścig do zerowej emisji trwa

Tylko 14 proc. firm zmniejszyło emisję dwutlenku węgla zgodnie z planami w ciągu ostatnich pięciu lat. W czasie najbliższych 3 lat co trzecia firma planuje wdrożyć narzędzia oparte na AI (sztucznej inteligencji). Mają one poprawić dokładność, wydajność i wspomóc podejmowanie decyzji w zakresie zarządzania emisjami – wynika z badania przeprowadzonego przez CO2 AI i BCG.

Najnowsze badanie CO2 AI i BCG jest kontynuacją raportów z 2021 i 2022 roku. Wzięło w nim udział 1850 respondentów z 23 państw, reprezentujących 18 sektorów gospodarki oraz 40 proc. globalnych emisji. Każda z organizacji zatrudniała min. 1000 pracowników, a jej roczne przychody wahały się od 100 milionów do ponad 10 miliardów dolarów. Tytuł raportu to „Why Some Companies Are Ahead in the Race to Net Zero”.

Firmy znacznie poprawiły częściowy pomiar i raportowanie emisji z zakresu 3. Od 2021 r., nastąpił wzrost z 34 proc. do 53 proc. W regionie Azji i Pacyfiku firmy poprawiły także kompleksową sprawozdawczość. Określając ilościowo dekarbonizację, 40 proc. respondentów szacuje roczną korzyść dla swojej firmy w wysokości co najmniej 100 mln USD – wynika z badania. Szwankuje jednak kompleksowy pomiar i redukcja emisji.

Bardzo wolne postępy

– Widoczne są oznaki postępu w pomiarze i redukcji emisji, ale kluczowe jest, aby firmy podwoiły swoje wysiłki. Takie działanie nie tylko pomoże złagodzić skutki zmian klimatycznych, ale także zwiększy zyski firm – powiedział Hubertus Meinecke, globalny lider ds. zrównoważonego rozwoju w BCG i współautor badania.

Zaledwie 10 proc. firm zgłasza obecnie kompleksowy pomiar wszystkich swoich emisji. Nie ma żadnej poprawy w stosunku do badania z 2022 roku. Co bardziej niepokojące, tylko 14 proc. firm zgłasza redukcję emisji zgodnie ze swoimi ambicjami w ciągu ostatnich pięciu lat. To stanowi spadek o 3 punkty procentowe w porównaniu z 2022 r. Przyczyny w opinii biznesu to trudne warunki ekonomiczne i ograniczenia kapitałowe.
Jednak firmy, które poczyniły postępy w zakresie dekarbonizacji, osiągają zarówno finansowe, jak i niefinansowe korzyści dla swojej działalności. Najważniejsze korzyści to poprawa reputacji, niższe koszty operacyjne i zgodność z przepisami. 40 proc. respondentów szacuje roczne korzyści finansowe w wysokości co najmniej 100 milionów dolarów wynikające z osiągnięcia celów redukcji emisji. To wzrost o 3 punkty procentowe w porównaniu z zeszłorocznym badaniem.

Poprawa pomiaru emisji z zakresu 3 

Liczba firm wskazujących na częściowy pomiar i raportowanie emisji z zakresu 3 wzrosła o 19 pp. od 2021 r., do 53 proc. Jednocześnie więcej respondentów stwierdziło, że wyznaczyło cele w zakresie redukcji emisji z zakresu 3. Wzrost z 23 proc. do 35 proc., czyli o 12 punktów procentowych od 2021 r. Najczęściej wymienianymi w tym kontekście obszarami są gospodarka odpadami oraz zakupione towary i usługi.
Niektóre regiony wykazały wyraźną poprawę w zakresie kompleksowego pomiaru emisji w ciągu ostatnich dwóch lat. Respondenci z regionu Azji i Pacyfiku poprawili kompleksowe raportowanie emisji z zakresu 1 (bezpośrednie emisje z zasobów będących własnością firmy i jednostek kontrolowanych przez nią), 2 (pośrednie emisje z wytwarzania zakupionej energii, którą zużywa organizacja) i 3 (pośrednie emisje, które występują w łańcuchu wartości firmy, w tym zarówno na wyższym, jak i niższym szczeblu) o 7 pp. od 2021 roku.

Cztery główne cechy liderów redukcji emisji 

Firmy, które zgłaszają redukcję emisji zgodnie ze swoimi ambicjami, wykazują cztery wspólne cechy:

  • Współpraca z dostawcami i klientami w zakresie pomiaru i redukcji emisji: 75 proc. firm, które zmniejszyły emisje zgodnie ze swoimi ambicjami, podjęło wspólne inicjatywy redukcyjne z większością swoich dostawców. Z kolei 54 proc. podjęło podobne inicjatywy z większością swoich klientów. 
  • Obliczanie emisji na poziomie produktu: Badanie wykazało, że 75 proc. firm próbuje obliczyć emisje dla przynajmniej niektórych swoich produktów. Począwszy od surowców a skończywszy na dystrybucji.
  • Wykorzystanie możliwości technologii cyfrowej w procesie zarządzania emisjami: Firmy posiadające zautomatyzowane cyfrowe rozwiązania pomiarowe są 2,5 razy bardziej skłonne do kompleksowego pomiaru swoich emisji. Ponadto 30 proc. firm planuje rozszerzyć wdrażanie narzędzi opartych na sztucznej inteligencji w ciągu najbliższych trzech lat. Celem jest poprawa dokładności, wydajności i podejmowania decyzji w zakresie zarządzania emisjami.
  • Pozytywne postrzeganie przepisów: Firmy dwa razy częściej postrzegają przepisy dotyczące raportowania emisji jako kluczowy czynnik umożliwiający ich redukcję.

Firmy coraz częściej dostrzegają transformacyjną moc technologii i sztucznej inteligencji w niwelowaniu przepaści między ich ambicjami w zakresie redukcji emisji a rzeczywistym, namacalnym wpływem. Nie ma czasu do stracenia na skalowanie tych najlepszych praktyk – powiedziała Charlotte Degot, CEO i założycielka CO2 AI oraz współautorka raportu.