23 czerwca 2024

CSR a biznes – zamiast haseł potrzebne działania

Coraz większą rzadkością na rynku są firmy, które w komunikacji zewnętrznej nie informują o swoim społecznym zaangażowaniu. Czy to oznacza jednak, że faktycznie – w praktyce i życiu codziennym – działają odpowiedzialnie i zgodnie z obowiązującymi w tym obszarze standardami? Słuchając ekspertów można mieć wiele wątpliwości, jak w Polsce działa CSR a biznes. Na szczęście są wyjątki, o których warto mówić głośno.

Agenda 2030, cele klimatyczne, redukcja emisji CO2, plastikowa dyrektywa, Europejski Zielony Ład – to hasła, które słychać z różnych stron coraz częściej. Powołują się na nie politycy, firmy, naukowcy, samorządy, ekolodzy. Kogo w tym gronie najbardziej brakuje? 

Potrzebne większe zaangażowanie 

– Nie uda się zrealizować celów agendy bez zaangażowania konsumentów – podkreśla Małgorzata Greszta z Kampanii 17 Celów. Dlatego tak bardzo potrzebne są działania prowadzone przez różne środowiska – w tym biznes. Najczęściej w firmach wdrażanie programów i zmian związanych z szeroko pojętą odpowiedzialnością realizują jednostki tzw. społecznej odpowiedzialności biznesu – CSR (corporate social responsibility). Model ich funkcjonowania w ramach organizacji jest jednak bardzo różny. Według kategoryzacji prof. Bolesława Roka z Akademii L. Koźmińskiego może działać w zupełnym oddzieleniu od biznesu, mieć tylko „coś” wspólnego, być częścią biznesu, biznes może być częścią CSR albo, co najbardziej pożądane i najmniej powszechne – stanowić jedność: biznes jest po prostu CSR. 

– Mamy 3000 dużych firm w Polsce. Zaledwie 300 z nich uczestniczy w partnerstwach Kampanii 17 Celów, 70 w rankingu Odpowiedzialnych Firm. A co robi reszta? Jestem przerażony faktem, że biznes nie słucha głosu nauki – grzmiał podczas tegorocznego Forum Inspiracji prof. Bolesław Rok z Akademii L. Koźmińskiego. Dodaje, że w Polsce brakuje firm, które wystarczająco głośno chwaliłyby się swoimi działaniami. – To takie nasze typowe, polskie, że nie potrafimy i nie chcemy się chwalić. Nie rozumiem tego. Konieczna jest zmiana podejścia i słyszalny głos przedsiębiorców – dodaje prof. Rok.

Są dobre przykłady

Na szczęście są dobre przykłady firm, w których społeczna odpowiedzialność znajduje się w centrum uwagi biznesu. Niektóre z nich wspierają Kampanię 17. Celów ONZ. Są to m.in. BASF, Bank BNP Paribas, Rekopol, Stena Recycling, Carlsberg czy Danone. Każda z tych firm prowadzi działania edukacyjne angażujące wiele osób i środowisk. Każda z nich wciąż ma jeszcze bardzo dużo do zrobienia.

Głośno, zarówno w kampaniach zewnętrznych, jak i tych skierowanych tylko do swoich pracowników, mówi o takich działaniach Bank BNP Paribas. M.in. z tego powodu w środowisku finansowym często nazywany „najbardziej zielonym bankiem” w Polsce. 

Bank stworzył specjalną stronę https://www.bnpparibas.pl/razemzmieniamy/, gdzie pokazuje swoje zaangażowanie i działania w tym obszarze. W swojej komunikacji informuje nie tylko przez pryzmat posadzonych drzew czy pasiek na dachu. Także produktów finansowych wspierających klientów w przechodzeniu na gospodarkę niskoemisyjną czy finansowanie transformacji energetycznej. Pokazuje jak eko-edukuje pracowników. 

Wsparcie klientów i dobre praktyki

– Odpowiedzialność wobec środowiska naturalnego to dla Banku BNP Paribas jeden z czterech kluczowych filarów odpowiedzialności (Strategii CSR i Zrównoważonego Rozwoju). W ramach odpowiedzialności wobec środowiska naturalnego realizujemy trzy zobowiązania: wsparcie klientów w przechodzeniu na gospodarkę niskoemisyjną, szanującą środowisko naturalne, ograniczanie negatywnego wpływu działalności operacyjnej na środowisko naturalne oraz zwiększenie świadomości i dzielenie się dobrymi praktykami na rzecz środowiska naturalnego – powiedział/a …………

Wciąż bardzo dużo pracy przed nami

Polska w tej chwili zajmuje23 miejsce na świecie pod względem realizacji Agendy 2030, na 193 kraje ONZ. Za mierzenie postępów w realizacji Agendy 2030 u nas odpowiedzialny jest GUS. Urząd przygotował specjalny portal prezentujący wyniki dla Polski. Znaleźć można tam uchwalone przez ONZ wskaźniki globalne. Też dodatkowe wskaźniki krajowe, które Polska sama stworzyła, aby bliżej obserwować istotne z punktu widzenia krajowej specyfiki zagadnienia.
Z okazji 5. rocznicy podpisania przez Polskę Agendy 2030, GUS zaprezentował też cyfrową publikację „Polska na drodze zrównoważonego rozwoju. Raport 2020”. W raporcie proces przemian społecznych i gospodarczych został przedstawiony na tle świata oraz Unii Europejskiej, umożliwiając porównanie osiągnięć Polski.

ESG, czyli szersze podejście

Pojęcie społecznej odpowiedzialności biznesu w strategiach firm jest z nami od kilkunastu lat. Jednak z uwagi na coraz większe znaczenie wyzwań ekologicznych  czy zrównoważonego rozwoju stało się ono pojęciem zbyt wąskim dla opisania biznesowej odpowiedzialności dużych korporacji czy mniejszych przedsiębiorstw. 
Pojawiła się potrzeba podawania przez firmy (a szczególnie spółki publiczne) informacji o wpływie, jaki wywierają na ochronę środowiska, społeczną odpowiedzialność oraz ład korporacyjny. ESG to skrót zapożyczony z języka angielskiego od Environmental, Social, Governance.

Takich danych szukają m.in. ubezpieczyciele czy banki. Dzięki nim mogą ocenić, czy firma działa w zgodzie z zasadami zrównoważonego rozwoju i opłaca się udzielić jej finansowania. Do tej pory raporty na ten temat składały tylko duże – zatrudniające ponad 500 osób – spółki publiczne. Jednak od tego roku dane ESG obowiązkowo będą musiały publikować podmioty średnie i mniejsze. W przeciwnym razie grozi im utrudniony dostęp do kapitału.

Więcej o raportowaniu ESG znajdziesz TUTAJ.