20 lipca 2024

CSR a biznes – za angażującymi hasłami muszą iść realne działania

Firmy chętnie informują o swoim społecznym zaangażowaniu. Modele i zakres prowadzonych działań jest bardzo zróżnicowany. Warto zwracać uwagę na te organizacje, które potrafią wdrażać i łączyć odpowiedzialność z codziennością biznesową, zaangażowaniem pracowników oraz celami finansowymi. 

Agenda 2030, zawierająca Cele Zrównoważonego Rozwoju, redukcja emisji CO2, plastikowa dyrektywa, Europejski Zielony Ład – to hasła, które można usłyszeć coraz częściej. Powołują się na nie politycy, firmy, naukowcy, samorządy, ekolodzy. Kogo w tym gronie najbardziej brakuje?a biznes

Potrzebne większe zaangażowanie konsumentów

 Nie uda się zrealizować celów agendy bez zaangażowania konsumentów – podkreśla Małgorzata Greszta z Kampanii 17 Celów. – Dlatego tak bardzo potrzebne są działania prowadzone przez różne środowiska, w tym biznes. Najczęściej w firmach wdrażanie programów i zmian realizują komórki tzw. społecznej odpowiedzialności biznesu – CSR (Corporate Social Responsibility). Model ich funkcjonowania w ramach organizacji jest jednak bardzo różny. Według kategoryzacji prof. Bolesława Roka z Akademii Leona Koźmińskiego CSR może istnieć w zupełnym oddzieleniu od biznesu, mieć tylko „coś” wspólnego, być „normalną” częścią biznesu albo, co najbardziej pożądane i najmniej powszechne – stanowić jedność: biznes jako realizacja idei CSR – dodaje Małgorzata Greszta.

– Mamy około 3000 dużych firm w Polsce. Zaledwie niecałe 300 z nich uczestniczy w partnerstwach Kampanii 17 Celów, tylko 80 uczestniczyło w ostatnim Rankingu Odpowiedzialnych Firm. A jak reszta odpowiada na największe wyzwania cywilizacyjne, identyfikowane m.in. przez przedstawicieli nauki? Jestem przerażony faktem, że biznes nie słucha głosu nauki – mówił podczas tegorocznego Forum Inspiracji prof. Bolesław Rok z ALK. Dodał, że w Polsce brakuje firm, które już zrozumiały swoją nową rolę w społeczeństwie i jednocześnie potrafią wystarczająco głośno o tym mówić, zachęcając wszystkich pozostałych. – To takie nasze typowe, polskie, że nie potrafimy i nie chcemy się chwalić. Nie rozumiem tego. Konieczna jest zmiana podejścia i słyszalny głos przedsiębiorców – dodaje prof. Rok.

Są także dobre przykłady

Na szczęście są dobre przykłady firm, w których społeczna odpowiedzialność znajduje się w centrum uwagi biznesu. Niektóre z nich wspierają Kampanię 17. Celów ONZ. Są to m.in. Bank BNP Paribas, BASF, Rekopol, Stena Recycling, Carlsberg czy Danone. Każda z tych firm prowadzi działania edukacyjne angażujące wiele osób i środowisk. Głośno, zarówno w kampaniach zewnętrznych, jak i tych skierowanych tylko do swoich pracowników, mówi o takich działaniach Bank BNP Paribas. Między innymi  z tego powodu w środowisku finansowym często nazywany „najbardziej zielonym bankiem” w Polsce. 

Bank stworzył specjalną stronę https://www.bnpparibas.pl/razemzmieniamy/, gdzie pokazuje swoje zaangażowanie i działania w tym obszarze. W swojej komunikacji informuje nie tylko przez pryzmat posadzonych drzew czy pasiek na dachu. Także produktów finansowych wspierających Klientów w przechodzeniu na gospodarkę niskoemisyjną czy finansowania transformacji energetycznej. Pokazuje jak eko-edukuje pracowników.

– Odpowiedzialność wobec środowiska naturalnego to dla Banku BNP Paribas jeden z czterech kluczowych filarów odpowiedzialności, zawartych w Strategii CSR i Zrównoważonego Rozwoju). W ramach odpowiedzialności wobec środowiska naturalnego realizujemy trzy zobowiązania: wsparcie klientów w przechodzeniu na gospodarkę niskoemisyjną, szanującą środowisko naturalne, ograniczanie negatywnego wpływu naszej działalności operacyjnej na środowisko oraz zwiększenie świadomości i dzielenie się dobrymi praktykami na rzecz środowiska– mówi Maria Krawczyńska, Dyrektor Biura CSR (Społecznej Odpowiedzialności Biznesu) i Zrównoważonego Rozwoju, członek Zarządu Fundacji BNP Paribas.

ESG, czyli szersze podejście

Pojęcie społecznej odpowiedzialności biznesu w strategiach firm jest z nami od kilkunastu lat. Stało się ono z czasem pojęciem zbyt wąskim dla opisania biznesowej odpowiedzialności dużych korporacji czy mniejszych przedsiębiorstw. 
Pojawiła się potrzeba podawania przez firmy (a szczególnie spółki publiczne) informacji o działaniach, jakie prowadzą w zakresie czynników ESG – środowiskowych, społecznych  oraz dotyczących ładu zarządczego.  ESG to skrót zapożyczony z języka angielskiego od Environmental, Social, Governance.

Rozszerzone raportowanie od teraz

Takich danych szukają m.in. ubezpieczyciele czy banki. Dzięki nim mogą ocenić, czy firma działa w zgodzie z zasadami zrównoważonego rozwoju i czy udzielić jej finansowania. Do tej pory raporty na ten temat składały tylko duże – zatrudniające ponad 500 osób – spółki publiczne. Jednak od tego roku dane ESG obowiązkowo będą musiały publikować podmioty średnie i mniejsze. W przeciwnym razie grozi im utrudniony dostęp do kapitału. 

Z tego względu GPW we współpracy z Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju opublikowała „Wytyczne do raportowania ESG. Przewodnik dla spółek notowanych na GPW”. Celem dokumentu jest wsparcie emitentów w procesie raportowania danych niefinansowych zgodnych z oczekiwaniami inwestorów. GPW jest jedną z 56 giełd na świecie, które opublikowały przewodniki o raportowaniu czynników ESG. CSR a biznes.

Więcej o zasadach raportowania i wytycznych TUTAJ.