22 czerwca 2024
Cyrkularność jako część strategii ESG

Cyrkularność, jako część strategii ESG

Współczesne wyzwania gospodarcze wymagają nowego podejścia i zrozumienia, jak poszczególne procesy i wydarzenia – pozornie nieistotne – mogą oddziaływać na rynki. Odpowiedzialne podejście do biznesu to nie tylko minimalizowanie negatywnego wpływu na środowisko, ale i dbanie o społeczności lokalne. Czym jest teoria ESG i cyrkularności? 

Zmiany w środowisku, zmniejszające się zasoby naturalne czy wyzwania związane z degradacją ekosystemu – to tylko część elementów, które trzeba uwzględniać w rozwoju gospodarczym. W zglobalizowanym świecie gospodarka przypomina system naczyń połączonych. A obecne procesy produkcji są tak złożone i współzależne, że wystąpienie jakiejkolwiek przeszkody może skutkować opóźnieniem, a nawet zawieszeniem działalności. Stąd konieczność znalezienia nowych metod i strategii rozwoju, które uwzględniają czynniki środowiskowe czy społeczne. 

Cyrkularność determionuje zrównoważony rozwój 

ESG to skrót od słów Environmental, Social, and Governance, które oznaczają aspekty środowiskowe, społeczne i zarządcze działalności przedsiębiorstw. Ta koncepcja służy ocenie i mierzeniu wpływu firm na środowisko naturalne, społeczeństwo i zarządzanie wewnętrzne. Właściwe określenie ESG jest kluczową rolą w podniesieniu wartości rynkowej firmy i jej atrakcyjności wśród klientów oraz partnerów biznesowych. 

– Rozwój gospodarczy w obecnych czasach musi uwzględniać szereg aspektów od produkcyjnych po społeczne, czy nawet rozwiązań systemowych. Według strategii Unii Europejskiej ,,Fit for 55” do końca dekady kraje członkowskie powinny zredukować 55% emisji dwutlenku węgla, a do 2050 osiągnąć neutralność emisyjną. Dlatego tak ważne jest zrozumienie i wprowadzanie strategii ESG, która ułatwia m.in. implementacje cyrkularnego modelu produkcji – mówi Mariusz Ryło, CEO Fixit.

ESG i cyrkularność często idą ze sobą w parze. Wiele czynników związanych z gospodarką obiegu zamkniętego ma wpływ na aspekty środowiskowe i społeczne, uwzględniane w ramach ESG. Firmy, które przyjmują podejście cyrkularne, dążą do minimalizowania negatywnego wpływu na środowisko, tworzenia bardziej zrównoważonych łańcuchów dostaw i uwzględniania interesów swoich pracowników i społeczności lokalnych.

Zielone inwestycje sprzyjają atrakcyjności rynkowej

ESG to ważne narzędzie dla inwestorów, którzy starają się ocenić społeczny i środowiskowy wpływ firm, w które zamierzają zainwestować. Przedsiębiorstwa, które skutecznie zarządzają aspektami ESG, często są postrzegane jako bardziej zrównoważone i perspektywicznie. Co może przekładać się do poprawy ich wyników finansowych i reputacji. Ponadto rosnące zainteresowanie ESG wśród inwestorów przyczynia się do wzrostu popularności inwestycji zrównoważonych i społecznie odpowiedzialnych.

Koncepcja ESG koncentruje się na zagadnieniach związanych z ochroną środowiska, odpowiedzialnym zarządzaniu, relacjami z interesariuszami i etycznymi standardami. ESG ułatwia wprowadzanie cyrkularnego modelu rozwoju, którego głównym celem jest zmniejszenie negatywnego wpływu na środowisko. 

– Firmy z sektora produkcji, zwłaszcza sprzętów elektronicznych, za pomocą cyrkularności mogą efektywnie wykorzystać odpady, dać swoim produktom drugie życie czy odzyskać trudno dostępne materiały. Ideą obiegu zamkniętego jest jak najdłuższe utrzymywanie oraz ponowne wykorzystanie jak największej ilości komponentów. Jest to istotne w całym procesie produkcyjnym – dodaje Mariusz Ryło.

Celem cyrkularności jest zmniejszenie obciążenia dla środowiska, zwiększenie efektywności zasobowej i tworzenie bardziej zrównoważonej gospodarki, co wpisuje się w aspekt środowiskowy koncepcji ESG. Ona sama obejmuje szerszy zakres czynników, takich jak zarządzanie i odpowiedzialność społeczna. Wprowadzenie zasad ESG i cyrkularności znacząco wpływają na zrównoważony rozwój i długoterminową wartość przedsiębiorstwa.