29 maja 2024
GOZ

GOZ: czym jest Gospodarka Obiegu Zamkniętego

Gospodarka Obiegu Zamkniętego (GOZ) to nic innego jak ponowne wykorzystywanie użytych do produkcji surowców lub materiałów. Powszechnie kojarzymy ją z branżą opakowaniową. Tymczasem możliwości, jakie niesie ze sobą wdrożenie GOZ jest znacznie więcej.

W obliczu narastających problemów związanych z degradacją środowiska, wyczerpywaniem zasobów naturalnych oraz zmianami klimatycznymi gospodarka obiegu zamkniętego postrzegana jest jako obiecujący model gospodarczy, który ma potencjał na znaczącą poprawę naszego środowiska i jakości życia. To paradygmatyczne podejście, które kładzie nacisk na minimalizację marnotrawstwa. Z drugiej zaś strony na maksymalne wykorzystanie zasobów, recykling, a także tworzenie zrównoważonych cykli produkcji i konsumpcji.

GOZ to nie tylko opakowania

– Bardzo często myśli się o GOZ w kontekście opakowań. Jednak problemy z łańcuchami dostaw, dostępnością niektórych surowców pierwotnych, czy potrzeba ograniczenia śladu węglowego produktu spowodowały, że po rozwiązania obiegu zamkniętego sięgają firmy z takich branż jak automotiv, AGD, czy elektronika użytkowa – mówi Ewelina Łukasik-Morawska z PwC Polska. 

W tradycyjnym modelu gospodarki znanym gospodarką liniową, surowce są wydobywane, przetwarzane, wykorzystywane i na koniec trafiają na składowiska lub są spalane. Ten schemat generuje ogromne ilości odpadów, niszczy środowisko i jest niezrównoważony w dłuższej perspektywie czasowej. Natomiast gospodarka obiegu zamkniętego dąży do tworzenia „strumienia zamkniętego” surowców i materiałów.

Zmiany, które zachodzą w gospodarce coraz częściej wymuszają przechodzenie na GOZ. 

– Elektryfikacja transportu, czy coraz szersze stosowanie ogniw litowo-jonowych w elektronice użytkowej spowodowało, że lit stał się jednym z cenniejszych surowców. Zapotrzebowanie na niego gwałtownie wzrosło. Do tego perspektywa składowania zużytych baterii przerażała osoby zajmujące się ochroną środowiska. Nie dziwi więc, że na całym świecie powstają zakłady recyklingu tego typu ogniw. To zresztą tyczy się nie tylko litu, ale wszystkich metali ziem rzadkich – dodaje Ewelina Łukasik-Morawska.

Strategiczne znaczenie dla biznesu

Wdrożenie GOZ w modelach biznesowych jest korzystne z kilku powodów. Najbardziej oczywistym z nich jest ochrona środowiska. Taki model przywraca równowagę ekologiczną poprzez zmniejszenie zużycia surowców i ograniczenie emisji szkodliwych substancji. To kluczowe w kontekście walki ze zmianami klimatycznymi. Konsekwencją przejścia na GOZ jest ograniczenie eksploatacji surowców naturalnych. A to jest niezbędne wobec rosnącego zapotrzebowania na zasoby w skali globalnej. 

– Pamiętajmy, że przejście na modele cyrkularne ma też pozytywny wpływ na rozwój gospodarczy. Tworzy nowe miejsca pracy i stymuluje innowacje w dziedzinie recyklingu i technologii przyjaznych środowisku – podkreśla Ewelina Łukasik-Morawska.

Gospodarka obiegu zamkniętego to model gospodarczy, który stawia na zrównoważony rozwój i ochronę środowiska. Przechodzi od tradycyjnej, liniowej gospodarki, generującej masy odpadów i niszczącej zasoby naturalne, do modelu, który promuje efektywność, recykling i minimalizację marnotrawstwa. To podejście nie tylko przyczynia się do ochrony naszej planety, ale także przyniesie korzyści ekonomiczne i społeczne. 

– Implementacja gospodarki o obiegu zamkniętym stanowi ogromne wyzwanie, ale wiąże się jednocześnie z wieloma szansami. Dlatego od GOZ nie ma odwrotu. W miarę jak rośnie świadomość społeczeństwa i potrzeba zrównoważonego rozwoju, gospodarka obiegu zamkniętego staje się kluczowym kierunkiem dla przyszłości naszej planety i przyszłości biznesu – konkluduje Ewelina Łukasik-Morawska.

Więcej ciekawych definicji znajdziecie tutaj