24 kwietnia 2024

Czym jest LCA, czyli ocena cyklu życia produktów, technologii, systemów i usług 

Ocena cyklu życia (Life Cycle Assessment, LCA) to kompleksowa metoda analizy wpływu produktów, technologii, systemów i usług na środowisko przez cały jego cykl życia. Począwszy od pozyskiwania surowców, poprzez produkcję, dystrybucję, użytkowanie, aż po utylizację.

LCA uwzględnia różne aspekty, takie jak emisje gazów cieplarnianych, zużycie energii, zanieczyszczenia, zużycie surowców itp. Jest to narzędzie pomocne przy podejmowaniu decyzji mających na celu zrównoważone projektowanie i zarządzanie produktami, systemami, technologiami i usługami. Po to, aby minimalizować negatywny wpływ na środowisko.

W dyskusjach na temat śladu środowiskowego przedsiębiorstw, coraz większą wagę przywiązuje się do stosowanych przez firmy opakowań. Dotyczy to zarówno opakowań, które znajdują się na sklepowych półkach, jak i tych używanych w logistyce i łańcuchach dostaw, czyli tzw. opakowań zbiorczych.

LCA dla opakowań szczególnie istotne

Ocena cyklu życia w przypadku opakowań jest szczególnie istotna, ponieważ odgrywają one kluczową rolę w przemyśle i życiu codziennym konsumentów. Przeprowadzenie LCA dla opakowań może obejmować analizę różnych etapów ich cyklu życia, takie jak:

1. Projektowanie: przy pomocy metody LCA możliwe jest modelowanie opakowań, aby były jak najmniej obciążające środowisko.

2. Produkcja opakowań: Ocenia się zużycie surowców, energii i emisje związków chemicznych związanych z produkcją opakowań.

3. Dystrybucja i transport: Badanie wpływu transportu opakowań na środowisko, w tym emisje gazów cieplarnianych i zużycie paliwa.

4. Użytkowanie: Ocenia się, jakie korzyści i obciążenia dla środowiska niosą ze sobą opakowania w trakcie użytkowania, na przykład ochronę produktów przed zepsuciem czy utratą jakości.

5. Recykling i utylizacja: Analizuje się, jakie opcje recyklingu i utylizacji są dostępne. Jakie materiały można odzyskać i jakie są skutki ekologiczne tych procesów.

– Przeprowadzenie LCA opakowań pomaga identyfikować obszary, w których można wprowadzić poprawki, aby zmniejszyć negatywny wpływ na środowisko, na przykład poprzez lepsze projektowanie opakowań, zmianę materiałów czy optymalizację procesów produkcyjnych. Dzięki temu firmy mogą dążyć do bardziej zrównoważonych rozwiązań opakowaniowych – zauważa Anna Henclik z PwC, i dodaje: – Redukcja śladu węglowego produktu czy usługi oraz dogłębna analiza jego oddziaływania na środowisko jest odpowiedzią na wymagania klientów i kontrahentów – a także wymogów prawnych i stanowi ogromne wyzwanie dla wielu przedsiębiorstw.

Minimalizacja ryzyka greenwashingu

Tylko przedsiębiorstwa, które posiadają pełny obraz wpływów środowiskowych, mogą w sposób świadomy i skuteczny zarządzać doskonaleniem obecnych i nowych produktów czy usług oraz współtworzyć gospodarkę obiegu zamkniętego. 

– Decydując się na przeprowadzenie LCA, minimalizuje się ryzyko oskarżeń o greenwashing oraz tworzy się możliwość przygotowania m.in. do etykietowania środowiskowego, opublikowania deklaracji środowiskowych produktów (EPD) czy wdrożenia systemu ekozarządzania – podkreśla Anna Henclik.