13 kwietnia 2024
RePower EU

Co to jest REPowerEU?

REPowerEU to inicjatywa, która ma na celu przyspieszenie transformacji energetycznej w Europie. Nie wchodzi ona w skład pakietu „Fit for 55”, ale jest z nim związana. Obie inicjatywy mają te same cele: ograniczenie emisji gazów cieplarnianych i przyspieszenie transformacji energetycznej w Europie.

Inicjatywę REPowerEU zapoczątkowano w maju 2022 roku, w odpowiedzi na zawirowania na światowym rynku energii spowodowane inwazją Rosji na Ukrainę. Plan, który jest realizowany ma przyspieszyć transformację energetyczną w Europie. Przede wszystkim poprzez zwiększenie inwestycji w odnawialne źródła energii, poprawę efektywności energetycznej oraz rozwój nowych technologii.

W ramach inicjatywy REPowerEU planowane są:

  • Dywersyfikacja źródeł energii – zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii poprzez zwiększenie inwestycji w odnawialne źródła takie jak: energia słoneczna, wiatrowa, geotermalna i wodna.
  • Poprawa efektywności energetycznej – zwiększenie inwestycji w technologie takie jak inteligentne sieci energetyczne, inteligentne budynki i inteligentne miasta.
  • Rozwój nowych technologii takich, jak technologie magazynowania energii, technologie wodorowe i technologie elektromobilności.

Bez wątpienia wyjątkowa sytuacja geopolityczna wymusiła całkowite uniezależnienie się od rosyjskiego gazu i ropy naftowej. To też wymagało podjęcia zdecydowanych środków przez Komisję Europejską. Propozycje zawarte w REPowerEU sugerują, że w niedługim czasie dojdzie do kolejnych zmian legislacyjnych, które będą miały za zadanie przyspieszyć zarówno uniezależnienie się od rosyjskich surowców, jak i dekarbonizację europejskiej gospodarki. Szczególnie interesujące wydają się plany dotyczące rekomendacji w zakresie tworzenia ułatwień dla budowania instalacji OZE oraz przyspieszenie implementacji użycia wodoru w ramach procesów energetycznych. Czas pokaże, jak te założenia zostaną przeniesione na propozycje legislacyjne. Z pewnością warto śledzić dalsze kroki Komisji oraz Parlamentu Europejskiego w tym obszarze – mówi Dorota Dębińska-Pokorska z PwC Polska.

Po zmianach założeń Krajowego Planu Odbudowy możliwe było dodanie do niego funduszy z REPowerEU. Tym samym budżet KPO zwiększył się o 25,3 mld euro. Z tej kwoty 22,4 mld euro przeznaczono na pożyczki i 2,8 mld euro na wsparcie w formie dotacji. 5 mld euro zaliczki w ramach REPowerEU już wpłynęło do Polski. Są to środki, które przeznaczone będą na zielone inwestycje, głównie w energetyce. W najbliższym czasie środki te zostaną podzielone na poszczególne cele. Następnie wystartują konkursy, zarówno dla instytucji publicznych, jak i przedsiębiorstw.