13 kwietnia 2024
Co to jest taksonomia

Czym jest Taksonomia?

Unijna Taksonomia jest systematyką, która klasyfikuje działalność spółek na zrównoważoną środowiskowo lub nie. Definiuje jaki procent obrotów, CapExu – czyli nakładów inwestycyjnych oraz OpEx’u – czyli wydatków operacyjnych jest „zielony”.

Interesujesz się tematami związanymi z ESG? Odpowiadasz w swojej firmie za raportowanie niefinansowe? Zapisz się na newsletter ESGinfo.

Taksonomia to potoczna nazwa nowego aktu prawnego Unii Europejskiej. Chodzi o rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/852 z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie ustanowienia ram ułatwiających zrównoważone inwestycje. Nowe przepisy mają zwiększyć poziom ochrony środowiska poprzez przekierowanie kapitału z inwestycji szkodzących środowisku na bardziej ekologiczne alternatywy. Innymi słowy Taksonomia nie wprowadza zakazu inwestowania w działalności szkodzące środowisku, ale przyznaje dodatkowe preferencje dla ekologicznych rozwiązań. Dodatkowo brak przepisów określających, jakie inwestycje są zrównoważone środowiskowo, powoduje problem określany, jako „pseudoekologiczny marketing”. Jest to nieuzasadnione twierdzenie przez niektóre podmioty, że ich działalność jest przyjazna środowisku, w sytuacji kiedy nie było ku temu podstaw. Taksonomia ma rozwiązać ten problem poprzez stworzenie zharmonizowanych ogólnoeuropejskich zasad – czytamy w informacji PARP-u.

Unijna Taksonomia to część raportu zrównoważonego rozwoju. Uwzględnia się ją w Europejskich Standardach Raportowania Zrównoważonego Rozwoju (ESRS). Dane za 2024 rok będą podlegały obowiązkowej weryfikacji zewnętrznej. Podawania wskaźników taksonomicznych wymagają instytucje finansowe, w szczególności banki, ubezpieczyciele i fundusze inwestycyjne. Rola Taksonomii to przede wszystkim, jak piszemy wyżej, przeciwdziałanie greenwashingowi poprzez wykazanie jaka część działalności danej spółki jest zrównoważona środowiskowo.

Więcej definicji i wyjaśnień pojęć związanych z ESG znajdziesz TUTAJ.