29 maja 2024
Transformacja energetyczna

Czym jest transformacja energetyczna?

Transformacja energetyczna to długoterminowy proces zmiany gospodarki, sieci energetycznych, źródeł energii na mniej zależne od paliw kopalnych i bardziej efektywne energetycznie. Główną rolę w transformacji energetycznej odgrywa oszczędzanie energii. Tym samym ograniczenie emisji gazów cieplarnianych (GHG) skutkujące zmniejszeniem śladu węglowego.

– W prostych słowach: transformacja energetyczna jest procesem redukcji i optymalizacji zużycia energii. W obecnych czasach zdecydowanie dotyczy każdego konsumenta i każdej firmy. Im wyższy wolumen konsumpcji, tym zagadnienie to jest istotniejsze – zauważa Dorota Dębińska-Pokorska, partnerka w PwC, liderka zespołu Energy & Renewables.

Transformacja energetyczna to stosunkowo nowe zjawisko. Zazwyczaj w firmach nie ma jednego działu, który jest za nią odpowiedzialny. 

– Jeszcze jakiś czas temu energetyka była związana z obszarami technicznymi. Obecnie już tak nie jest – sposób zabezpieczania cen energii stał się ważnym zagadnieniem strategicznym, o którym w dojrzałych firmach decydują zespoły finansowe lub te odpowiedzialne za biznes podstawowy. Dodatkowo, miks energetyczny wpływa na łatwość pozyskania finansowania i jego cenę – tłumaczy Jan Biernacki, dyrektor w PwC w zespole Energy & Renewables.

– Pamiętajmy, że skuteczna transformacja energetyczna jest wtedy, kiedy służy ona firmie, poprawia jej konkurencyjność i wzmacnia pozycję rynkową – dodaje Dorota Dębińska-Pokorska.

Dwa modele pozyskiwania energii

Najbardziej aktualnym pytaniem związanym z transformacją jest kwestia pozyskiwania energii. Na rynku są dwa główne modele. Pierwszy opiera się na zakupie energii z OZE, drugi na budowaniu własnego źródła. Wybór modelu z kolei zależy od kilku czynników. Przede wszystkim od profilu energetycznego firmy. Ale także np. profilu produkcyjnego źródła wytwórczego. Ocenić trzeba także ewentualne ryzyka związane z własną produkcją energii. 

W przypadku dużego biznesu – szczególnie tego energochłonnego – warto skorzystać z energii wyprodukowanej w wielkoskalowych elektrowniach wiatrowych czy słonecznych.

Firmy budujące wielkie instalacje OZE są stworzone i zoptymalizowane po to, aby dostarczać energię innym przedsiębiorcom. Biorą na siebie ryzyka związane z rozwojem projektu OZE, utrzymaniem technicznym itd. Ten sam efekt, jak budując własne źródło, możemy zrealizować pozyskując energię na podstawie długoterminowych umów zakupu energii, czyli tzw. cPPA.

Zapraszamy również do obejrzenia nagrania z webinarium „Transformacja energetyczna – jak się do niej przygotować?”