21 lipca 2024

Czynniki ESG coraz istotniejsze w wycenie spółek

Inwestorzy przywiązują coraz większą wagę do czynników ESG (środowiskowych, społecznych i w zakresie ładu korporacyjnego) – wynika z badania.Deloitte „Central Europe Private Equity Confidence Survey”. Pozostaje jednak wiele do zrobienia, aby fundusze realnie włączały te aspekty w swoje strategie inwestycyjne i decyzje biznesowe. Przewiduje się, że spółki korzystające z finansowania funduszy.PE, które uwzględnią te czynniki w swoich modelach biznesowych, mogą skutecznie zwiększyć swoją wycenę po wyjściu inwestora.

37. edycja regionalnego badania Deloitte.„Central Europe Private Equity Confidence Survey” prezentuje wnioski z ankiety skierowanej do inwestorów private equity działających w krajach Europy Środkowej.

Bardziej klimatycznie świadoma polityka inwestycyjna jeszcze przed PE

W najbliższej przyszłości w sektorze finansowym czynniki ESG coraz częściej i powszechniej będą wykorzystywane w procesach oceny opłacalności potencjalnych inwestycji. Odzwierciedleniem tego, jak postrzegane jest znaczenie tego obszaru, jest rosnąca presja w tym zakresie ze strony udziałowców (limited partners). W efekcie 56 proc. ankietowanych przez Deloitte potwierdziła, że ich fundusz wdrożył politykę inwestycyjną, która obejmuje właśnie te kwestie. Co jest jednak dość zaskakujące, w poprzedniej edycji badania twierdziło tak aż 76 proc. uczestników.

W tegorocznych odpowiedziach wyraźnie widać zwrot w deklaracjach i konkretnych działaniach podejmowanych przez fundusze. W porównaniu do poprzedniej edycji spadł odsetek ankietowanych, którzy sygnalizowali, że już mają wdrożone polityki uwzględniające czynniki ESG. Znacząco wzrósł natomiast, z 4 proc. do prawie 30 proc., udział respondentów stwierdzających, że jeszcze nie zastosowali polityki w tym zakresie, ale zamierzają to zrobić. Nie oznacza to, że kwestia włączenia czynników ESG w procesy decyzyjne traci na znaczeniu, przeciwnie – firmy traktują je coraz poważniej. Być może późniejsze deklaracje w większym stopniu uwzględniają znaczenie czynników ESG w procesie tworzenia wartości dodanej w okresie trwania inwestycji, co może być przyczyną tak istotnego wzrostu liczby przedsiębiorstw deklarujących chęć wdrożenia odpowiednich strategii– mówi Agnieszka Zielińska, Partnerka w dziale doradztwa finansowego Deloitte.

Jak wynika z badania, tylko 11 proc. nie wdrożyła takiego podejścia, ani nie. planuje tego zrobić, a 6 proc. stwierdziło, że polityka inwestycyjna ich funduszu w ogóle nie uwzględnia czynników ESG.

Wkład funduszy PE w neutralność klimatyczną

Gdy spojrzymy na konkretne rozwiązania w sferze. ESG, dotyczące klimatu, zaledwie 11 proc. ankietowanych przez Deloitte wdrożyło formalne zobowiązania w zakresie dekarbonizacji, mimo że prawie połowa respondentów jest świadoma tego problemu i potwierdziła, że będzie się poruszać w tym kierunku. Co zaskakujące, ponad 30 proc. respondentów zadeklarowało, że obecnie nie koncentruje się na wpływie swojego.portfela na klimat i raczej nie będzie tego robić w przyszłości.

Zmiana klimatu może być postrzegana jako wyzwanie, które przynajmniej dla części funduszy private equity nie jest istotne. Np. ze względu na stosunkowo krótki okres inwestowania w poszczególne spółki. Jednak zagrożenia i możliwości związane z kwestiami ekologicznymi będą w rzeczywistości miały istotny wpływ na ich bieżącą aktywność. Dlatego obserwujemy, że coraz więcej funduszy zdaje sobie sprawę z wyzwań związanych z dążeniem do uzyskania neutralności klimatycznej. Niektóre już podejmują aktywne kroki w celu zmniejszenia swojego śladu węglowego – mówi Agnieszka Zielińska.

Inwestycje pozytywnego wpływu

Siłą funduszy private equity jest możliwość wywierania wpływu na te sektory gospodarki, które muszą zmienić swoje podejście do mitygacji zmian klimatu. Zdaniem ekspertów Deloitte w obliczu coraz powszechniejszych i bardziej restrykcyjnych regulacji, ale też presji zewnętrznej, będą one zobligowane do aktywnego działania. w obszarze zrównoważonego rozwoju oraz ograniczania emisyjności swoich inwestycji.

Czynniki ESG, dążenie do neutralności klimatycznej i działania mające na celu zmniejszenie śladu węglowego są i będą w przyszłości coraz powszechniej uwzględniane. w decyzjach biznesowych i inwestycyjnych podejmowanych przez organizacje, nie tylko w efekcie rosnącej presji regulacyjnej i społecznej. Zakorzenienie zrównoważonego rozwoju w działalności – na poziomie firmy, funduszu i portfolio – oferuje bowiem nowe możliwości i obiecujące partnerstwa. Szybko rozwijająca się branża private equity jest pod wieloma względami dobrze przygotowana do wykorzystywania swoich mocnych stron, pozycji rynkowej i możliwości wywierania pozytywnego wpływu dla społeczeństwa, jednocześnie generując zwrot dla inwestorów i przyczyniając się do rozwoju odpornych i odnoszących sukcesy firm – podkreśla Irena Pichola, partnerka, liderka zespołu ds. zrównoważonego rozwoju w Polsce i Europie Środkowej, Deloitte.

Więcej na temat raportowanie ESG na GPW znajdziesz tutaj

Pełny raport znajduje się tutaj