16 lipca 2024
Columbus

Debiut Columbusa w raporcie FOB 

Columbus zadebiutował w 20. edycji raportu “Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki”. W publikacji znalazło się aż 9 dobrych praktyk, stosowanych przez firmę.

Raport “Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki” jest największym w kraju przeglądem inicjatyw CSR i zrównoważonego rozwoju. Publikację przygotowuje Forum Odpowiedzialnego Biznesu – organizacja pozarządowa i think-thank, której misją jest inspirowanie biznesu do społecznej odpowiedzialności.

– Choć Columbus dopiero debiutuje w raporcie dobrych praktyk, tak naprawdę realizujemy działania z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu od początku istnienia firmy. Troska o środowisko, naszych pracowników i klientów jest wpisana w nasze DNA – tłumaczy Agnieszka Rozwadowska z Columbus Energy.

–  W tegorocznej edycji raportu każda firma mogła zgłosić maksymalnie 10 dobrych praktyk, które stosuje. Cieszymy się, że aż 9 naszych zostało docenionych przez zespół Forum. Dzięki temu możemy dzielić się i inspirować otoczenie, a jednocześnie czerpać inspiracje od innych. Realizacja działań, w tym też biznesowych, w oparciu o cele zrównoważonego rozwoju stanowi duże wyzwanie. Głównie ze względu na zabezpieczenie interesów różnych grup odbiorców.

Wśród praktyk zgłoszonych przez firmę znalazły się działania z kategorii: środowisko (m.in. projekt ColumBUS, kampania Zielony Ślad), praktyki z zakresu pracy. Także uczciwe praktyki organizacyjne (partnerstwo Carbon Footprint Summit), zagadnienia konsumenckie (webinary). 

Więcej na temat realizowanych przez Columbus i inne firmy dobrych praktyk można przeczytać w raporcie dostępnym pod linkiem: www.odpowiedzialnybiznes.pl/publikacje/raport-2021