30 maja 2024

Dekarbonizacja firm może spowodować utratę miejsc pracy

Wielu managerów firm spodziewa się, że wdrażanie strategii dekarbonizacji ich przedsiębiorstw będzie miało negatywny wpływ na pracowników. Co drugi uczestnik badania przeprowadzonego przez KPMG i kancelarię prawną Eversheds Sutherland spodziewa się wysokiego poziomu niechęci do wdrażanych zmian.

W nowym raporcie „Climate Change & the People Factor” KPMG i Eversheds Sutherland badają aspekt kapitału ludzkiego w strategiach klimatycznych firm. Także fakt, jak pracownicy wpływają na plany dekarbonizacji. W ankiecie wzięło udział 1095 liderów wiodących firm na świecie, z różnych sektorów gospodarki.

Kapitał ludzki a dekarbonizacja firm

W badaniu przeanalizowano aspekty kapitału ludzkiego w działaniach na rzecz klimatu pod kilkoma względami. Przede wszystkim kluczowe kwestie dla dyrektorów zarządów i kierownictwa wyższego szczebla, potencjalny wpływ planów klimatycznych na pracowników oraz ich zaangażowanie jako klucz do realizacji korporacyjnych celów klimatycznych. 

Jednym z kluczowych wniosków jest przewidywany wpływ planów, jaki dekarbonizacja firm będzie mieć na pracowników. Mniej niż jedna czwarta respondentów stwierdziła, że spodziewa się, iż plany dekarbonizacji ich firm będą miały pozytywny wpływ lub nie będą miały istotnego negatywnego wpływu na pracowników w ich organizacjach. Co trzeci jest zdania, że pewien negatywny wpływ można zniwelować poprzez przekwalifikowanie pracowników. Kolejne 30 proc. oczekuje, że niektóre stanowiska w organizacjach niskoemisyjnych staną się zbędne, co spowoduje utratę miejsc pracy.

– Rozmowa wokół zmian klimatycznych często skupia się na wprowadzeniu odpowiedniej polityki, odpowiednich inwestycji, odpowiednich technologii. Są one oczywiście niezbędne. Ale co z pracownikami? Przecież to właśnie ludzie w organizacjach mają odegrać decydującą rolę w osiągnięciu ambitnych celów globalnych – powiedziała Sophie Heading z KPMG International.

Jest wiedza, są umiejętności

Z raportu wynika, że większość kadry kierowniczej nie spodziewa się poważnego niedoboru umiejętności niezbędnych do realizacji planów dekarbonizacji. 74 proc. stwierdziło, że ich firmy posiadają wiedzę, umiejętności i zasoby do realizacji swoich planów. Prawie wszyscy oczekują, że umiejętności te zostaną zapewnione w ciągu najbliższych 3 lat. Kontrastuje to z zeszłorocznym raportem „Zmiany klimatyczne a wartość firmy”, w którym prawie połowa stwierdziła, że brak odpowiednich umiejętności w firmie jest najtrudniejszą barierą dla dekarbonizacji.

Więcej: Climate Change & the People Factor

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *