13 kwietnia 2024

Santander Bank Polska ponownie na liście Diversity IN Check

Santander Bank Polska już po raz trzeci znalazł się na liście Diversity IN Check. Jest to zestawienie polskich pracodawców najbardziej zaawansowanych w zakresie zarządzania różnorodnością i inkluzywnością.

Diversity IN Check to narzędzie przeznaczone do badania dojrzałości organizacji, w takich aspektach jak zarządzanie różnorodnością i tworzenie inkluzywnego środowiska pracy. Warunkiem zakwalifikowania się do zestawienia jest uzyskanie określonej liczby punktów w badaniu przeprowadzonym przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Kwestionariusz zawiera pytania dotyczące: 

  • podstaw zarządzania, 
  • programów i działania organizacji, 
  • budowania zaangażowania,
  • wskaźników rezultatów.

W tym roku na listę Diversity IN Check zakwalifikowało się 36 firm. Santander Bank Polska znalazł się wśród 11 organizacji, które uzyskały wynik powyżej 80 proc. punktów.

– Kładziemy duży nacisk na tworzenie inkluzywnej i przyjaznej przestrzeni, gdzie każdy może rozwijać swoje talenty i podnosić kompetencje. Poszanowanie indywidualności, propagowanie równego traktowania i przeciwdziałanie dyskryminacji są integralną częścią strategii. Nasze działania nie ograniczają się do projektów wewnętrznych. Czujemy społeczną odpowiedzialność, aby poprzez realizowane programy i inicjatywy wspierać różnorodne grupy społeczne. Także zachęcać innych do podobnych inicjatyw – mówi Dorota Strojkowska, członkini zarządu Santandera.

Kultura różnorodności i inkluzywności wspierana jest w banku przez wiele inicjatyw. Są to m. in. Ambasadorzy Różnorodności dla kadry najwyższego szczebla, Sieci Pracownicze, akcje edukacyjne, szkolenia, webinaria (np. Miesiąc Różnorodności) i podcast Santander Women.

Karta Różnorodności

Santander Bank Polska jest sygnatariuszem Karty Różnorodności – międzynarodowej inicjatywy wspieranej przez Komisję Europejską. Bank realizuje cele związane z różnorodnością i inkluzywnością. M.in. redukuje różnice w poziomie wynagrodzeń między kobietami i mężczyznami oraz zwiększa udział kobiet w kadrze zarządzającej. Prowadzi także program „Różnosprawni” i realizuje działania edukacyjne. Ich cel to przygotowanie organizacji do zatrudniania osób z niepełnosprawnościami i zwiększanie świadomości w zakresie potrzeb tej grupy pracowników. Dodatkowo Santander Bank Polska wdraża kolejne udogodnienia w oddziałach dla osób z niepełnosprawnościami w  programie „Obsługa bez barier”. Dostosowuje też do ich potrzeb swoją komunikację reklamową. Działalność banku wzmacniana jest przez strategiczne partnerstwa z organizacjami eksperckimi takimi jak Share the Care, UN Global Compact, Vital Voices, Forum Odpowiedzialnego Biznesu.