12 czerwca 2024

Dobre praktyki Wedla

10 dobrych praktyk firmy Wedel wyróżniono w jubileuszowej, 20. edycji raportu „Odpowiedzialny biznes w Polsce 2021. Dobre praktyki”, wydawanego przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu (FOB). Doceniono w nim działania Wedla we wszystkich kategoriach normy ISO 26000, która jest osią wydawnictwa i jednocześnie podstawą klasyfikacji inicjatyw CSR.   

Rok jubileuszy

Publikowany cyklicznie przez FOB raport stanowi podsumowanie działań biznesu w poprzednim roku. Dla Wedla był to wyjątkowy czas, w którym firma, wspólnie z pracownikami i partnerami, świętowała swoje 170-lecie. Przez 12 miesięcy Wedel angażował różne grupy interesariuszy do wspólnych działań. M.in. firma wydała raport „Światowy i polski rynek czekolady”.

Siła tkwi w różnorodności

Kolejna grupa projektów dotyczyła obszaru różnorodności, zarówno w tworzeniu przyjaznego środowiska pracy, jak i w relacjach z konsumentami. 

– Zarządzanie różnorodnością to jeden z priorytetów Wedla, wpisanych w nasze korporacyjne wartości. Działamy w myśl zasady „Nasz przepis to ludzie – różni ludzie” – mówi Aleksandra Kusz vel Sobczuk z Wedla.

Jedną z docenionych inicjatyw jest Grupa ds. Różnorodności i Włączania „Mieszanka Wedlowska”. Dzięki zaangażowaniu załogi podpisano przygotowaną oddolnie Deklarację Różnorodności i Włączania. W firmie uruchomiono także program „CzekoSprawni”, który wspiera zatrudnianie osób z niepełnosprawnościami oraz skupia się na edukacji wokół tego tematu.

W 2021 r. Wedel dostosował również swoją stronę internetową do potrzeb osób niewidomych, niedowidzących i z innymi niepełnosprawnościami.

Odpowiedzialność na każdym etapie

Wedel rozwija także swoją odpowiedzialność w obszarze produktów i funkcjonowania całego łańcucha dostaw. Dlatego firma angażuje się w działania na terenie Ghany, skąd pochodzi najwyższej jakości kakao wykorzystywane w wedlowskich słodyczach. W 2021 r., we współpracy z Omenaa Foundation, Wedel otworzył szkołę w ghanijskiej Temie, gdzie uczy się 40 dzieci z trudnymi doświadczeniami, dla których dostęp do edukacji to szansa na lepszą przyszłość.

Kolejną praktyką, która pojawiła się w raporcie FOB, jest wdrożenie przez firmę certyfikacji oleju palmowego w standardzie RSPO (ang. Roundtable for Sustainable Palm Oil). Dzięki temu, do produkcji wykorzystywany jest składnik, pozyskiwany w sposób zrównoważony, z poszanowaniem środowiska naturalnego. 

Fabryka Wedla na warszawskim Kamionku sąsiaduje z historycznym Parkiem Skaryszewskim, dlatego firma dokłada wszelkich starań, by prowadzona działalność nie wpływała negatywnie na środowisko naturalne w okolicy. W sierpniu 2021 r. w sąsiedztwie fabryki stanęły hotele dla owadów, które są kolejnym, po pasiece na dachu i budkach lęgowych dla ptaków, działaniem firmy na rzecz ochrony bioróżnorodności.  

– Wyróżnione w raporcie praktyki dotyczą wszystkich kategorii normy ISO 26000: ładu organizacyjnego, praw człowieka, praktyk z zakresu pracy, obszaru środowiskowego, zagadnień konsumenckich, uczciwych praktyk operacyjnych i zaangażowania lokalnego. To dowód na kompleksowe podejście Wedla do zrównoważonego rozwoju. Cieszymy się, że po raz kolejny nasze działania zyskały uznanie Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Jednocześnie jest to dla nas zobowiązanie do dalszego działania w tym kierunku – podsumowuje Aleksandra Kusz vel Sobczuk.

O raporcie

Raport „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki” wydawany przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu to największy w Polsce przegląd inicjatyw CSR i zrównoważonego rozwoju. W 20. edycji zaprezentowano 1677 działań podjętych przez 283 firmy.