29 maja 2024

Dobre wyniki ESG ważne dla inwestorów

Trzy czwarte inwestorów instytucjonalnych twierdzi, że może zrezygnować z zaangażowania w przedsiębiorstwach ze słabymi wynikami ESG. W 2018 r. na czynniki ESG zwracało uwagę zaledwie 32 proc. inwestorów.

Pandemia COVID-19 jest katalizatorem wzrostu znaczenia czynników ESG. 90 proc. inwestorów instytucjonalnych przykłada większą wagę do kwestii ESG w procesie podejmowania decyzji inwestycyjnych. Zwiększa się waga raportowania wyników ESG i stają się one ważne dla inwestorów. W 2021 r. dokładnie analizowało je 78 proc. inwestorów, a w 2018 r. zaledwie 32 proc. Wdrożenie ESG będzie kluczowe dla polskich przedsiębiorstw realizujących transformację energetyczną przy pozyskiwaniu środków od inwestorów instytucjonalnych – wynika z szóstego Globalnego Badania Inwestorów Instytucjonalnych EY Is your ESG data unlocking long-term value?

74 proc. respondentów przyznaje, że jest skłonna wyjść z inwestycji, jeśli przedsiębiorstwo ma słabe wyniki związane z ESG. Z kolei 86 proc. jest skłonna utrzymać inwestycje w przypadku firm, które odpowiednio wdrażają i raportują ESG.

Zarządzanie ryzykiem

Wszystkie przedsiębiorstwa powinny, także z powodu pandemii, przeanalizować swoje podejście do zarządzania ryzykiem. Według ekspertów EY zmiany klimatyczne, jako kluczowe wyzwanie globalne, już dzisiaj wymuszają branie pod uwagę nowych zagrożeń, ale także szans.

Po pierwsze, dotyczą one ryzyka fizycznego, które ma bezpośredni wpływ na zniszczenia lub utratę aktywów, jak i pośredni wpływ poprzez łańcuch dostaw. 77 proc. inwestorów twierdzi, że w ciągu najbliższych dwóch lat będzie przykładało istotną uwagę do oceny tego parametru. Jest to kolejny wzrost w porównaniu do wcześniejszych badań EY, w tym z roku 2020 (73 proc.).

Regulacje, technologia, reputacja

Drugą kategorią ryzyka są następstwa transformacji do gospodarki niskoemisyjnej (tj. ryzyko transformacyjne). Obejmują zarówno czynniki rynkowe, regulacyjne, technologiczne, jak i reputacyjne. W czasie nadchodzących 2 lat będzie ono brane pod uwagę przez 79 proc. ankietowanych inwestorów (71 proc. w 2020 r.). 

Szybko zmieniające się podejście inwestorów w kierunku uwzględniania czynników ESG oraz ryzyka klimatycznego jasno wskazuje, że przedsiębiorstwa już dzisiaj muszą wdrożyć transparentne i uzasadnione ekonomicznie rozwiązania. Nie jest to łatwe, ale możliwe. W szczególności, jeśli zacznie się odpowiednio wcześnie i z należytą intensywnością– mówi Jarosław Wajer, partner EY.

Wraz ze zwiększającym się znaczeniem ESG pojawia się także trzecie ryzyko – większego popytu niż podaży „zielonych inwestycji”. Na ten fakt zwraca uwagę 77 proc. respondentów badania EY.

Raportowanie kluczem do sukcesu – wyniki ESG ważne dla inwestorów

Zarówno przedsiębiorstwa publikujące informacje dotyczące ESG, jak i sami inwestorzy, muszą być w stanie analizować te dane, aby wyciągnąć z nich wnioski. Przez kilka minionych lat liczba inwestorów stosujących rygorystyczne podejście do oceny publikowanych informacji ESG znacząco się zwiększyła. W 2021 roku robiło to już 78 proc. z nich. W 2018 r. było to zaledwie 32 proc. 

– Waga skutecznych działań wdrożeniowych i, jako konsekwencji, raportowania ESG jest nie do przecenienia. Zwłaszcza, że połowa respondentów naszego badania wskazuje na częsty brak dostępu do informacji wskazujących na tworzenie przez przedsiębiorstwa wartości długoterminowej. Musimy również pamiętać, że ESG obejmuje także wymiar społeczny oraz ładu korporacyjnego. A spójność działań w we wszystkich wymiarach może podnieść ocenę przez interesariuszy, w tym inwestorów – mówi Marcin Witkowski, menadżer EY.

Polskie firmy potrzebują ESG

Wdrożenie strategii ESG będzie kluczowe dla polskich przedsiębiorstw, które stoją w obliczu transformacji energetycznej.

– Polskie przedsiębiorstwa, w szczególności z sektora energetycznego, potrzebują gigantycznych nakładów, by sfinansować transformację w kierunku gospodarki niskoemisyjnej. Te środki będą pozyskiwać z różnych źródeł, częściowo będą posiłkować się funduszami od inwestorów instytucjonalnych. A ci będą wymagali, aby firmy pokazały im strategię ESG i wymierne kroki wdrożeniowe – mówi Jarosław Wajer.

Pełen raport opisujący, jak wyniki ESG są ważne dla inwestorów dostępny jest pod adresem – ey-institutional-investor-survey.pdf