13 kwietnia 2024
Science Based Target.

DPD walczy z emisjami. Cele zweryfikuje inicjatywa Science Based Target

GeoPost/DPDgroup przyśpiesza walkę ze zmianami klimatycznymi i zatwierdza swój cel zerowej netto emisji CO2 w ramach inicjatywy Science Based Target.

Szybki wzrost sektora handlu elektronicznego, a co za tym idzie rozwój usług związanych z dystrybucją przesyłek wymusza na firmach z tego sektora działania na rzecz ograniczenia emisji gazów cieplarnianych. Plan takich działań przedstawiła firma GeoPost/DPDgroup. Zakłada ona zarówno inicjatywy krótkoterminowe, jak i działania mające doprowadzić do zero emisyjności w roku 2040. Weryfikację celów przeprowadzi i zatwierdzi inicjatywa Science Based Target (SBTi).

Firma zapowiada zdecydowane działania w celu osiągnięcia zerowej emisji netto do 2040 r. Zobowiązuje się do zmniejszenia zakresu 1, 2 i 3 emisji gazów cieplarnianych (GHG) o 43 proc. do 2030 r. A także o 90 proc. do 2040 r. w odniesieniu do poziomu bazowego z roku 2020. Firma osiągnie cel o 10 lat wcześniej niż zakłada Porozumienie Paryskie.

Niskoemisyjne dostawy w 350 miastach

Grupa jest na dobrej drodze do realizacji do 2025 r. niskoemisyjnych dostaw przesyłek do 350 miast w Europie (docierając do 110 milionów Europejczyków) – poprzez:

  • 15 000 niskoemisyjnych pojazdów dostawczych,
  • 6700 elektrycznych punktów ładowania,
  • 250 oddziałów miejskich.

Doprowadzi to do redukcji emisji dwutlenku węgla o 83 proc. oraz redukcji zanieczyszczeń powietrza w wybranych miastach o 95 proc.

O inicjatywie Science Based Target (SBTi)

Inicjatywa Science Based Targets (SBTi) to globalna instytucja umożliwiająca firmom wyznaczanie ambitnych celów redukcji emisji CO2. Działa zgodnie z najnowszymi badaniami naukowymi o zmianach klimatycznych. Koncentruje się na wspieraniu przedsiębiorstw na całym świecie. Tak, aby mogły zmniejszyć o połowę emisję dwutlenku węgla przed 2030 r. i osiągnąć zerową emisję netto przed 2050 r. Inicjatywa jest wynikiem współpracy między Carbon Disclosure Project (CDP), ONZ Global Compact, World Resources Institute (WRI), World Wildlife Fund for Nature (WWF) i koalicją We Mean Business. SBTi definiuje i promuje najlepsze praktyki w ustalaniu celów opartych na nauce. Dodatkowo oferuje zasoby i wskazówki w celu zmniejszenia barier w ich wdrażaniu oraz niezależnie ocenia i zatwierdza cele firm.