30 maja 2024

Wyboista droga do zrównoważonego rozwoju

Choć przedsiębiorcy twierdzą, że zrównoważone działania są ważne, nie mają do nich formalnego podejścia. Dążenie do jak najniższej emisyjności, analiza danych oraz dalsza cyfrowa transformacja – to główne trendy w zakresie zrównoważonych działań w najbliższych 5–10 lat.

Najnowsze badanie Autodesk pokazuje, na jakim etapie dojrzałości w kontekście zrównoważonego rozwoju są firmy w Polsce.

Dynamicznie zmieniająca się sytuacja na świecie, nie tylko w kontekście dostępu do zasobów, ale też wyzwań związanych z sytuacją klimatyczną zmusza firmy do prowadzenia działań z zakresu zrównoważonego rozwoju. Aby zilustrować tę trajektorię zmian, Autodesk, we współpracy z ASM – Centrum Badań i Analiz Rynku, zrealizował badanie pt. Zrównoważony rozwój cyfrowy w polskich firmach przemysłowych i architektoniczno-budowlanych.

Autodesk: zrównoważony rozwój ma ważne miejsce w strategii, ale generuje koszty

Z badania wynika, że zrównoważony rozwój zajmuje kluczowe miejsce w strategii korporacyjnej większości firm. W bardzo wielu przypadkach brakuje do tego zagadnienia formalnego podejścia. Najdobitniej świadczy o tym fakt, że w niemal 70 proc. zbadanych przedsiębiorstw nie funkcjonuje oddzielny zespół ds. zrównoważonego rozwoju. 

Zdaniem większości badanych, inicjatywy z zakresu zrównoważonego rozwoju często nie są opłacalne – generują koszty, a nie przynoszą dodatkowego zysku. Niespełna 10 proc. badanych firm zamierza wydać w najbliższych latach więcej niż 500 tys. euro na inwestycje z zakresu zrównoważonego rozwoju. W 24 proc. przedsiębiorstw kwota przeznaczona na ten cel najprawdopodobniej nie przekroczy 10 tys. euro. 25 proc. badanych wskazało „brak środków finansowych”, jako ważne wyzwanie dla firmy w związku z realizacją celów zrównoważonego rozwoju. 

– Koncepcja zrównoważonego rozwoju nie jest nowa, lecz po nowemu wpisuje się w krajobraz biznesowy. Obecnie wiele firm w Polsce włącza zrównoważony rozwój w swój cykl biznesowy nie na zasadzie „nice-to-have”, lecz jako „must-have” w planowaniu i realizacji działań. Wyniki badania pokazują, że tylko 35 proc. respondentów podjęło nowe inicjatywy na rzecz zrównoważonego rozwoju w ciągu ostatniego pół roku. Misją Autodesk jest wsparcie firm i ułatwienie działań związanych ze zrównoważonym rozwojem. Dzięki naszemu badaniu widzimy dokładnie w jakim miejscu znajdują się polskie firmy i jak możemy im pomóc. – mówi Grażyna Kołodziejek, Country Marketing Manager, Autodesk

Autodesk: oczekiwania klientów motorem napędowym zrównoważonego rozwoju

W zakresie zrównoważonego rozwoju, firmy najwięcej inwestują w ograniczanie zużycia energii i materiałów (84,5 proc.). Co więcej, 47,4 proc. uważa, że w ciągu najbliższych dwóch lat inwestycje w tym zakresie wzrosną. Kolejno, zgodność z przepisami prawa (67,7 proc.) oraz technologia i oprogramowanie (60,4 proc.) to pozostałe sektory, w które firmy inwestują najwięcej. Dla 68,5 proc. firm, z punktu widzenia realizacji strategicznych celów z zakresu zrównoważonego rozwoju, największe znaczenie ma wdrażanie innowacji niskoemisyjnych.

Tym, co motywuje firmy do zaangażowania się w zrównoważony rozwój, są oczekiwania klientów oraz partnerów biznesowych. Istotna jest także presja wywierana przez regulacje i siły rynkowe. 

Technologia w zrównoważonym rozwoju

Rola technologii w zakresie wspierania zrównoważonego rozwoju jest kluczowa – szczególnie na etapie projektowania oraz produkcji. Mimo, że uczestnicy rynku mają świadomość znaczenia technologii dla powodzenia inicjatyw zrównoważonego rozwoju, przyznają, że ich obecne wykorzystanie w badanych branżach jest stosunkowo niewielkie. 

Zaangażowanie w działania związane ze zrównoważonym rozwojem przyniosą korzyści. Wymierne efekty pojawią się dopiero w dłuższej perspektywie. W wielu przypadkach przekłada się to teraz na „opieszałość” w podejmowaniu zrównoważonych inicjatyw. 42 proc. ankietowanych oczekuje od firm technologicznych uproszczenia procesu rejestrowania oraz sprawozdania w zakresie zrównoważonych podejść

Polska na tle innych krajów europejskich

W 2020 r. na zlecenie Autodesk przeprowadzono analogiczne badanie. Dotyczyło zrównoważonego rozwoju na rynkach brytyjskim, irlandzkim, w krajach nordyckich oraz krajach Beneluksu (WBINB) pt. Digital Sustainability. The Path to Net Zero for Design & Manufacturing and Architecture, Engineering, & Construction (AEC) Industries. Przy porównaniu wyników badania można zaobserwować, że firmy w Polsce charakteryzują się mniejszą znajomością dyrektyw unijnych w zakresie zrównoważonego rozwoju. W większości są na etapie zapoznawania się z nimi oraz czekają na regulacje krajowe. 

Szczegółowe informacje i pełna wersja raportu dostępna jest pod adresem: autodesk.pl/sustainability

Metodologia badania

Raport powstał na podstawie wyników badania ilościowego wśród N=200 firm. Badanie zostało zrealizowane techniką CATI (wywiadów telefonicznych wspomaganych komputerowo), na przełomie maja i czerwca 2021 r. wśród managerów, kierowników wyższego stopnia, dyrektorów i osób decyzyjnych. W badaniu zastosowano celowy dobór próby. N=100 firmy przemysłowe (D&M), N=50 firmy budowlane (Construction), N=50 biura architektoniczne (A&C). Dodatkowo badanie zostało uzupełnione 11 wywiadami pogłębionymi z przedstawicielami wyżej wymienionych branż.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *