12 czerwca 2024
DSV

DSV – Global Transport and Logistics dołącza do UN Global Compact

DSV – Global Transport and Logistics jest członkiem United Nations Global Compact. Tym samym firma dołączyła do grona blisko 20 tysięcy różnych podmiotów ze 160 krajów działających według 10 uniwersalnych zasad UN Global Compact.

Od lat działamy na rzecz ESG w trosce o środowisko, naszych pracowników oraz klientów. Członkostwo w UN Global Compact jest klarownym symbolem jakości działań podjętych dotąd przez DSV. Jednocześnie wierzymy, że jako sygnatariusze inicjatywy będziemy mogli efektywniej zrealizować kolejne ambitne cele, które sobie wyznaczyliśmy – mówi Wojciech Cipiur, Prezes Zarządu DSV Solutions.

DSV – Global Transport and Logistics zobowiązało się do osiągnięcia pełnej neutralności klimatycznej do 2050 roku. W ramach podjętych do tej pory działań na rzecz realizacji tego celu operator wdraża m.in. strategię Sustainable Warehousing. Zakłada ona osiągnięcie ostatecznego, zerowego bilansu emisji netto ze wszystkich obiektów magazynowych zarządzanych przez DSV. W tym celu firma podejmuje działania m.in. takie jak:

  • certyfikacja obiektów magazynowych;
  • automatyzacja i robotyzacja magazynów;
  • redukcja i ponowne wykorzystanie materiałów opakowaniowych;
  • instalacja oświetlenia LED i czujników elektrycznych, paneli słonecznych oraz elektrycznych pojazdów magazynowych;
  • systemy zarządzania wodą.

Wielu z naszych klientów napotyka podwójne wyzwanie związane z przechowywaniem swoich produktów. Po pierwsze, brakuje im pełnego zrozumienia dotyczącego emisji gazów cieplarnianych wynikających z procesów magazynowych. Po drugie, nie posiadają jasnej strategii redukcji tych emisji. Dlatego właśnie wyszliśmy do nich z naszą inicjatywą zrównoważonego magazynowania, aby wspomóc ich w stawieniu czoła najważniejszemu wyzwaniu naszych czasów – zielonej transformacji. UN Global Compact to z kolei gwarancja tego, że wszystkie podejmowane przez nas działania oparte są na tych samych założeniach i danych naukowych, co te wykorzystywane przez ONZ – mówi Agnieszka Kłopotowska z DSV Solutions.

Kolejny krok w kierunku zielonej transformacji

Strategia rozwoju DSV w Polsce zakłada w kolejnych latach m.in. modernizację istniejącej infrastruktury magazynowej. Celem tych działań jest ograniczenie śladu węglowego. Dodatkowo także realizacja nowych projektów typu green field. Pierwszym obiektem, który firma wybuduje od podstaw, będzie centrum logistyczne w Wypędach k. Warszawy.

Centrum logistyczne DSV zaprojektowano tak, by wykorzystać pełnię potencjału najbardziej zaawansowanych technologii w zakresie pozyskiwania, zarządzania, magazynowania i odzyskiwania energii cieplnej, elektrycznej i wody. Inwestycja ma na celu zmianę oczekiwań branży TSL oraz klientów, korzystających z tego rodzaju obiektów. Budynek zostanie oddany do użytku już 2026 roku. Będzie wyróżniał się zerową emisyjnością oraz samowystarczalnością energetyczną. Dodatkowo będzie jednym z pierwszych obiektów magazynowych o takich właściwościach w Polsce.