13 kwietnia 2024

DSV: raport zrównoważonego rozwoju za 2023 rok

DSV – Global Transport and Logistics opublikował raport zrównoważonego rozwoju za 2023 rok. Publikacja miała miejsce przy okazji ogłoszenia wyników finansowych.

DSV osiągnęło solidne wyniki finansowe za rok 2023. Na rynku charakteryzującym się malejącym popytem na usługi transportowe wykazaliśmy się zdolnością do dostosowywania do zmieniających się warunków, a nasi pracownicy zapewniali doskonałą obsługę klienta. W 2023 poczyniliśmy istotne postępy w zakresie zrównoważonego rozwoju, opracowując mapy drogowe dla naszych działań na rzecz dekarbonizacji – powiedział Jens Bjørn Andersen, dyrektor generalny DSV.

Droga do dekarbonizacji

Raport zrównoważonego rozwoju opisuje działania firmy w zakresie ESG (kwestii środowiskowych, społecznych i ładu korporacyjnego). Największy spadek emisji CO2 grupa odnotowała w zakresie 3. (emisje pośrednie generowane w całym łańcuchu wartości). Wyniósł on aż 24,2 proc. W związku z rozwojem i zwiększeniem liczby pojazdów ciężarowych emisje w zakresie 1. w 2023 roku wzrosły o 2,3 proc. Jednocześnie dużą redukcję udało się uzyskać w zakresie 2. (pośrednie emisje pochodzące z wykorzystywanej przez firmę importowanej energii elektrycznej, cieplnej, pary technologicznej czy chłodu). Spadek wyniósł 14,6 proc. Udało się to osiągnąć m.in. dzięki wzrostowi wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych w obiektach DSV i realizacji projektów mających na celu optymalizację lub redukcję zużycia prądu.

Długofalowym celem operatora jest osiągnięcie pełnej neutralności klimatycznej do 2050 r. W najnowszym raporcie DSV zaprezentowało ścieżki dekarbonizacji dla swoich trzech głównych dywizji (Solutions, Road i Air&Sea). Uwzględniają one kamienie milowe, które zostaną zrealizowane w krótkoterminowej perspektywie. Założenia te zostały zatwierdzone przez Science Based Target Initiative.

Mapy dekarbonizacji DSV przedstawiającą cztery kluczowe elementy wymagane do osiągnięcia celów w zakresie dekarbonizacji:

  • Poprawa efektywności energetycznej
  • Zastępowanie paliw kopalnych w transporcie
  • Rozwój infrastruktury do produkcji energii odnawialnej i ładowania pojazdów
  • Otwartość na innowacje i nawiązywanie partnerstw

Poza pracą nad redukcjami emisji wewnątrz firmy DSV realizuje strategię w obszarach społecznych i ładu korporacyjnego. M.in. poprzez wdrażanie Polityki Zarządzania Różnorodnością i Polityki Praw Człowieka. Spółka oferuje wsparcie także swoim klientom w zakresie dekarbonizacji ich łańcuchów dostaw w ramach szeregu rozwiązań z zakresu zielonej logistyki.

Spółka dostarcza i zarządza rozwiązaniami w łańcuchu dostaw dla tysięcy firm – od małych, rodzinnych, po międzynarodowe korporacje. Działa globalnie w ponad 80 krajach i zatrudnia ponad 75 000 specjalistów.