12 czerwca 2024

Dwa razy więcej spółek z celami zweryfikowanymi przez SBTi

SBTi podwoiła w 2023 roku liczbę przyznanych walidacji strategii klimatycznych spółek. Skala działania organizacji nabiera tempa. Łącznie do końca 2023 roku zweryfikowano cele aż 4 204 firm, w tym 22 z Polski. Inicjatywa zmieniła swój status z partnerstwa międzynarodowych organizacji w organizację charytatywną. 

Liczba firm i instytucji finansowych ustalających cele redukcji emisji gazów cieplarnianych (GHG) i poddających je walidacji przez inicjatywę Science Based Targets (SBTi) podwoiła się w 2023 r. Wzosła do 4 204 firm z 2079 w 2022 r. 

Inicjatywa SBTi otrzymała status organizacji charytatywnej od Charity Commission for England and Wales. Wcześniej była to wspólna inicjatywa CDP, We Mean Business Coalition, World Resources Institute (WRI), WWF i UN Global Compact. Obecnie SBTi to niezależna organizacja posiadająca partnerów wspierających.

SBTi utworzyło również spółkę zależną, która po osiągnięciu pełnej operacyjności będzie świadczyć usługi walidacji celów. Wszystkie zyski będą przekazywane na rzecz organizacji charytatywnej, w której gestii pozostanie ustalanie standardów. 

Rejestracja statusu organizacji charytatywnej SBTi przez brytyjską Komisję Charytatywną oznacza, że obietnica finansowania IKEA Foundation w wysokości 18 milionów dolarów właśnie się urzeczywistnia, wspierając rozwój standardów oraz budowanie i wzmacnianie infrastruktury SBTi. Odpowiada to kwocie 18 mln USD od innego głównego fundatora SBTi, Bezos Earth Fund, który odegrał kluczową rolę w umożliwieniu znacznego zwiększenia skali SBTi od 2021 roku – czytamy w komunikacie organizacji.

Priorytety rozwoju standardu SBTi na 2024 r.

W 2024 r. SBTi dokona przeglądu korporacyjnego standardu zerowego netto pod kątem potencjalnych aktualizacji w kolejnym roku. Opierając się na krótkoterminowych wytycznych dotyczących ustalania celów dla instytucji finansowych, standard SBTi Net-Zero dla instytucji finansowych powstanie w tym samym czasie. SBTi traktuje również priorytetowo opracowanie standardów sektorowych dla sześciu sektorów o dużym wpływie na środowisko:

  • ropy i gazu,
  • zakładów energetycznych,
  • motoryzacji,
  • chemikaliów,
  • ubezpieczeń,
  • odzieży.

Dodatkowo, aby zapewnić niezależność w podejmowaniu decyzji powstanie Rada Walidacyjna.