13 kwietnia 2024
SEC Newgate

Dwa wyróżnienia dla Santander Bank Polska

Santander Bank Polska znajduje się na liście Diversity IN Check. Obejmuje ona najbardziej zaawansowanych pracodawców w Polsce pod względem różnorodności oraz tworzenia inkluzywnych miejsc pracy. 10 dobrych praktyk stosowanych przez bank i Fundację Santander zostało wyróżnionych w tegorocznej edycji raportu „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki”.  

To już kolejny rok, kiedy Santander Bank Polska znalazł się w zestawieniu najbardziej zaawansowanych pracodawców w Polsce, jeśli chodzi o różnorodność i inkluzywność – Diversity IN Check. Jest to narzędzie, które ma za zadanie zbadać poziom dojrzałości organizacji w zarządzaniu różnorodnością i budowaniu włączającego środowiska pracy. Warunkiem zakwalifikowania się jest uzyskanie określonej liczby punktów w badaniu przeprowadzonym przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Organizacja ta koordynuje Kartę Różnorodności w Polsce.  Kwestionariusz zawiera pytania z pięciu obszarów. Są to: podstawy zarządzania, programy i działania organizacji, budowanie zaangażowania, wskaźniki rezultatów oraz dodatkowe związane z COVID-19. W tegorocznym badaniu Diversity IN Check 39 firm i organizacji zostało uznanych za najbardziej zaawansowane w zarządzaniu różnorodnością, dbaniu o inkluzję i dążeniu do osiągnięcia spójności społecznej. Łącznie w tym roku w badaniu wzięło udział 47 organizacji.

Jedną z podstawowych wartości w naszej organizacji jest promowanie różnorodności i inkluzywności w miejscu pracy. Poprzez podejmowane inicjatywy chcemy wspierać różnorodne grupy społeczne w realizacji celów i tworzyć dla nich przestrzeń do rozwoju, podnoszenia kwalifikacji. Realizowane przez nas programy to wyraz odpowiedzialności społecznej. Mamy nadzieję, że będą stanowiły inspirację dla innych firm do wprowadzania tego typu zmian – mówi Dorota Strojkowska, członkini zarządu Santander Bank Polska.

Wśród 10 dobrych praktyk Santander Bank Polska, które docenili autorzy raportu „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki” znalazły się m.in.: programy „Tu mieszkam tu zmieniam EKO”, „Podwójna moc pomagania”, „Bank bez barier”. Doceniono też projekty „Różnosprawni” i „Finansiaki”, „Santander Universidades” i „YOUniversity”. Ponadto uznanie znalazły inicjatywy „Tydzień Risk Pro” i „Bohaterzy Ryzyka”, a także działania związane z dobrostanem pracowników i zagadnieniami ESG.