12 czerwca 2024

Nadszedł rok 2024 – dyrektywa CSRD obowiązuje

Dyrektywa CSRD, czyli przepisy o sprawozdawczości przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju, docelowo uporządkuje bardzo wiele zagadnień. Pierwsza sprawozdawczość, według nowych zasad, będzie realizowana za rok obrotowy rozpoczynający się 1 stycznia 2024 lub po tej dacie. Przypomnijmy, że pod koniec października 2023 r. Komisja Europejska zaproponowała 2-letnie opóźnienie w przyjęciu sektorowych standardów sprawozdawczości w zakresie zrównoważonego rozwoju (ESRS).

Do końca 2024 roku dyrektywą CSRD objętych jest zaledwie 150 firm w Polsce (ogółem w UE – 12 tysięcy firm) zobowiązanych na gruncie obecnie obowiązującej dyrektywy NFRD (Non-Financial Reporting Directive). 

Jednak od 2025 nowe przepisy i obowiązki raportowe dotyczyć będą znacznie większej grupy – ponad 3500 polskich przedsiębiorstw. Szacuje się, że obowiązek raportowania dotyczyć będzie około 50 tysięcy firm w całej Unii Europejskiej. 

Kogo dotyczą nadchodzące zmiany – harmonogram

50 000 firm w Unii Europejskiej. Takie są szacunki i oczekiwania. Nowe regulacje będą jednak wprowadzane stopniowo, tak aby raportujący mieli szansę się przygotować i wdrożyć odpowiednie zmiany. 

Harmonogram w podziale na przedsiębiorstwa z uwzględnieniem kryterium zatrudnienia:

  • od 1 stycznia 2024 r. duże spółki zainteresowania publicznego, zatrudniające > 500 pracowników, podlegające dyrektywie NFRD. Termin składania sprawozdań w 2025 r.;
  • od 1 stycznia 2025 r. duże spółki, które obecnie nie podlegają dyrektywie NFRD, zatrudniające > 250 pracowników, i / lub posiadające 40 mln EUR obrotu i/lub 20 mln EUR sumy bilansowej. Termin składania sprawozdań w 2026 r.;
  • od 1 stycznia 2026 r. małe i średnie firmy notowane na giełdzie oraz pozostałe firmy. Termin składania sprawozdań w 2027 r. MŚP mogą odroczyć złożenie raportu do 2028 r.

Opóźnione ESRS

Jak informowaliśmy w październiku Komisja Europejska chce opóźnić przyjęcie sektorowych standardów sprawozdawczości w zakresie zrównoważonego rozwoju (ESRS) o 2 lata. Są one kluczowym elementem dyrektywy CSRD, czyli przepisów o sprawozdawczości przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju. Propozycja KE odroczy zasady raportowania zrównoważonego rozwoju dla poszczególnych sektorów i firm spoza UE. Więcej.