20 lipca 2024

Dyrektywa EPBD – czego dotyczy i co oznacza w praktyce?

Dyrektywa EPBD dotyczy przede wszystkim zwiększania efektywności budynków poprzez poprawianie ich parametrów fizycznych. To prowadzi do redukcji zaopatrzenia w energię elektryczna i ciepło. Dzięki temu zmniejsza się zużycie prądu, gazu, biomasy i innych nośników energii koniecznych do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania budynku. Właśnie to, a nie zakaz użytkowania kotłów gazowych, stanowi sedno dyrektywy.

Główne stwierdzenia dyrektywy EPBD:

  • Do 2029 roku instalacja samodzielnych kotłów gazowych odbywa się na zasadach takich jak obecnie – nie ma żadnego zakazu.
  • Od 2030 roku w nowych budynkach oraz w budynkach po pełnej termomodernizacji (standard budynku zeroenergetycznego) kotły gazowe mogą być nadal instalowane, ale w połączeniu z OZE (np. układ hybrydowy z pompą ciepła, kolektorami słonecznymi, PV itd.).
  • W istniejących budynkach po 2030 roku, wymiana i naprawa urządzeń odbywać się bez ograniczeń, jak obecnie. Chyba, że budynek poddano głębokiej termomodernizacji (patrz pkt. 2).
  • W EPBD po 2030 roku nie ma jakiegokolwiek nakazu demontażu działającego kotła gazowego z wyjątkiem budynków po pełnej termomodernizacji budynku z zastrzeżeniem jak pkt 2.
  • Kotły gazowe, zasilane w przyszłości gazami odnawialnymi (biometan, wodór itd.), nie podlegają żadnym ograniczeniom także po 2030 roku.

źródło: Termet