20 lipca 2024

E.ON: inwestycje w zieloną energię w Polsce

E.ON inwestuje w eMobility, rozwija ofertę produktową z zakresu przydomowych i firmowych instalacji OZE, a także dekarbonizuje wytwórcze źródła ciepła. Spółka rozpoczęła swoją pierwszą inwestycję biogazową w Polsce. To wszystko w ramach strategii zrównoważonego rozwoju spółki.

Grupa E.ON w Polsce angażuje się w działania z zakresu zrównoważonego rozwoju. Wspiera zarówno klientów indywidualnych, jak i biznesowych, oferując sposoby na obniżenie śladu węglowego. E.ON inwestuje w eMobility, rozwija ofertę produktową z zakresu przydomowych i firmowych instalacji OZE, a także dekarbonizuje wytwórcze źródła ciepła. Spółka rozpoczęła również swoją pierwszą inwestycję biogazową w Polsce.

Plany redukcji

Jednocześnie grupa wyznaczyła własne plany redukcji emisji gazów cieplarnianych w odniesieniu do 2019 r. Do 2030 roku planuje ograniczyć o 75 proc. emisje, na które ma bezpośredni wpływ. Dekadę później zamierza osiągnąć całkowitą neutralność w tym obszarze. Emisje pośrednie, w tym w łańcuchu dostaw, koncern chce zredukować o 50 proc. do 2030 roku i o 100 proc. do 2050 roku.

Jednym z głównych wyzwań w dążeniu do osiągnięcia celu zeroemisyjności jest bezpośrednie lub pośrednie zapewnienie naszym klientom dostępu do zielonej, przystępnej cenowo energii. Bezpośrednie zapewnienie tego typu energii rozumiemy przez budowę dedykowanych instalacji OZE u klientów (tzw. on-site). Natomiast pośrednia droga polega na tworzeniu instalacji, z których zeroemisyjna energia jest wprowadzana do sieci (off-site) i sprzedawana naszym odbiorcom jako produkt – mówi Jakub Roszkiewicz, prezes E.ON Polska Solutions.

Potencjał biogazu

Transformacja sektora energetycznego wymaga realizacji wielu złożonych przedsięwzięć i projektów. Potrzebne są zarówno duże inwestycje w nowe, przyjazne środowisku źródła wytwórcze, jak również dekarbonizacja rozwiązań już istniejących. Dużą szansą na przyspieszenie tego procesu jest zastosowanie zróżnicowanych źródeł OZE, w tym biogazu. Jest on stabilnym źródłem energii odnawialnej, niezależnym od warunków pogodowych.

W tym obszarze spółka korzysta z szerokiego doświadczenia międzynarodowego grupy. Niemcy i Dania to kraje, gdzie ma ona silną pozycję w segmencie OZE, a energia pochodząca z biogazowni stanowi znaczący odsetek produkcji na rynku energii. W tym roku E.ON odda do użytku swoją pierwszą biogazownię w Polsce.

Biogazownia w Nowych Borzach o mocy zainstalowanej 1 MWe w wysokosprawnej kogeneracji wpisuje się w nasze plany zazieleniania portfela ofertowego. To także przykład aktywnego uczestnictwa w transformacji energetycznej oraz możliwość zapewnienia naszym klientom stabilnych warunków cenowych w zakresie dostaw energii – wyjaśnia Jakub Roszkiewicz.

Wsparcie klientów w osiąganiu ich celów klimatycznych

Zaangażowanie w transformację energetyczną Polski to także dostarczanie klientom kompleksowych rozwiązań pozwalających na redukcję śladu węglowego. To produkty takie jak: fotowoltaika, pompy ciepła, magazyny energii oraz eMobility. Są one skierowane zarówno do klientów indywidualnych, przedsiębiorców, dużych jednostek biznesowych, jak i spółdzielni oraz wspólnot mieszkaniowych, czy też gospodarstw rolnych.

Spólka finalizuje obecnie inwestycję fotowoltaiczną we współpracy z Ceramiką Podkarpacką. Nowopowstała instalacja o mocy blisko 1 MW ma pokryć 20 proc. zapotrzebowania tego zakładu na energię. Z kolei w zakresie eMobility firma oferuje swoim klientom wdrożenie systemu Dynamic Load Managment, który pozwala na wykorzystanie ładowarek o nominalnej mocy przewyższającej możliwości przyłączeniowe budynku. Spółka pomaga również klientom w planowaniu budowy oraz rozwoju firmowych sieci ładowania pojazdów elektrycznych i tym samym elektryfikacji flot firmowych.

Dekarbonizacja źródeł wytwórczych dla ciepłownictwa

W ważnym elementem składowym dążenia do zielonej energetyki przyszłości przez spółkę jest ciepłownictwo. To drugi największy sektor energetyczny w Polsce po elektroenergetyce, obejmujący blisko 400 koncesjonowanych przedsiębiorstw, które dostarczają ponad 100 TWh ciepła systemowego rocznie do odbiorców polskich miast. Spółka posiada znaczący udział w tym rynku, obsługując 30 miast średniej i małej wielkości.

Grupa rozpoczęła projekt dekarbonizacji swoich źródeł wytwórczych (łącznie blisko 500MW mocy zainstalowanej), z wizją odejścia od węgla do roku 2030. Nowe jednostki wytwórcze, oparte o kogenerację gazową, powstają obecnie w Szczecinie, Barlinku, Myśliborzu, Chojnicach i Starachowicach.