23 czerwca 2024

ECO-Classic ogłasza politykę i strategię ESG

Deweloper ECO-Classic (firma z 100 proc. polskim kapitałem) wdraża strategię ESG. Rozpoczyna od przeszkolenia wszystkich pracowników.

Jesteśmy firmą z ponad 40-letnim stażem i jest dla nas ważne, by następne pokolenia mogły cieszyć się naszą planetą jak my. Zdajemy sobie sprawę, co znaczy dziedzictwo, które my otrzymaliśmy i które pozostawimy po sobie. ESG jest sposobem na lepsze opisanie wartości, którymi się kierujemy w naszej pracy. Jest sposobem na lepsze, wzajemne zrozumienie się całej Firmy – dlaczego działamy tak, a nie inaczej? – powiedział Marcin Fabiński, prezes Zarządu ECO-Classic.

W swojej nowej polityce ESG, firma zobowiązuje się do projektowania i zarządzania budynkami w sposób zrównoważony. Tak, aby przeciwdziałać zmianom klimatu i minimalizować negatywny wpływ na środowisko. Firma stawia na nowoczesne technologie w celu wdrożenia zasad gospodarki obiegu zamkniętego wody. To pozwala na osiągnięcie wysokiej efektywności energetycznej i zwiększenie bioróżnorodności. 

Planowane są również analizy i opracowanie polityk w zakresie odpowiedzialnego zarządzania wodą, wykorzystania materiałów budowlanych z odzysku i o niższym śladzie węglowym oraz zwiększenia elastyczności projektów, aby uniknąć marnowania zasobów. Spółka stawia na projekty odporne na zmiany klimatu i dostosowane do przyszłych potrzeb. Zobowiązuje się do wdrożenia procedur analizy fizycznych ryzyk klimatycznych oraz realizację projektów pilotażowych w tym obszarze. Istotnym elementem polityki są również filary społecznej odpowiedzialności biznesu oraz ładu korporacyjnego.

W kontekście społecznej odpowiedzialności, spółka stawia na zdrowie i bezpieczeństwo swoich pracowników, kontrahentów i klientów. Firma chce promować równość płci, uczciwe wynagrodzenia oraz poszanowanie praw człowieka w całym łańcuchu wartości. Ważnym elementem jest również transparentna komunikacja i przeciwdziałanie greenwashingowi. Choć brzmi to bardzo ogólnikowo to za każdym z tych elementów kryją sią bardzo konkretne działania, których wdrożenie już się rozpoczęło.

W obszarze ładu korporacyjnego, ECO-Classic wprowadza zasady zarządzania, które wspierają zrównoważony rozwój. Aby to osiągnąć firma stworzyła wewnętrzną infrastrukturę ESG angażującą wszystkie komórki organizacyjne.