24 kwietnia 2024

EcoVadis – co to jest?

EcoVadis to agencja ratingowa dostarczająca przedsiębiorstwom oceny w zakresie zrównoważonego rozwoju. Weryfikacji przez EcoVadis zostało dotychczas poddanych ponad 1,6 mln firm, z czego 100 000 uzyskało rating. Przedsiębiorstwa reprezentują około 200 branży i pochodzą z ponad 175 krajów. 

EcoVadis to w praktyce platforma technologiczna i globalny zespół ekspertów z wielu dziedzin. Karty wyników zrównoważonego rozwoju zapewniają szczegółowy wgląd w zagrożenia środowiskowe, społeczne i etyczne dla ponad 200 branż.

EcoVadis – co to jest i jak ocenia firmy

EcoVadis komercyjnie pomaga organizacjom zarządzać ich praktykami w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) oraz zrównoważonego rozwoju (ESG). Ocenia ich wyniki w odniesieniu do międzynarodowych standardów. Platforma dostarcza przedsiębiorstwom informacji, czy skutecznie włączyły zasady CSR i ESG do swojego biznesu i systemu zarządzania. EcoVadis w skali od 1 do 100 ocenia takie aspekty jak: prawa pracowników, środowisko, etyka, zrównoważone zamówienia publiczne, prawa człowieka w 200 kategoriach.

Nagroda obecnie potwierdza zaangażowanie w zrównoważony rozwój i odpowiedzialne praktyki biznesowe. Uwzględnia standardy:

  • UN Global Compact Network,
  • Global Reporting Initiative (GRI),
  • konwencje Międzynarodowej Organizacji Pracy (ILO),
  • normę ISO 26000,
  • wytyczne ONZ dotyczące biznesu i praw człowieka,
  • planem działania CERES.

Dla kogo medal?

Medale EcoVadis są przyznawane firmom, które ukończyły proces oceny agencji. Dodatkowo wykazały się stosunkowo silnym systemem zarządzania, który odnosi się do kryteriów zrównoważonego rozwoju, zgodnie z metodologią EcoVadis. Firmy muszą również spełniać określone kryteria licencyjne i kwalifikacyjne. 

Medal EcoVadis jest potwierdzeniem osiągnięć w stosunku do innych ocenianych firm w bazie danych EcoVadis. Nie oznacza, że firma nie ma możliwości poprawy lub potencjalnych słabości w swoich praktykach zrównoważonego rozwoju. Służy jako wskaźnik pozytywnych intencji, ponieważ oceniane firmy dążą do poprawy swoich wyników w zakresie zarządzania zrównoważonym rozwojem i wywierania wpływu.

Medal EcoVadis nie stanowi poparcia dla firmy, jej produktów lub usług. Nie wskazuje również poziomu zrównoważenia produktów firmy. 

Definicje dotyczące innych ocen i ratingów.