23 czerwca 2024

EDP ponownie w składzie Bloomberg GEI

Zarówno EDP, jak i EDP Renewables poprawiły swój ogólny wynik względem poprzedniego roku w indeksie Bloomberg GEI.

W 2023 r. EDP i EDP Renewables (EDPR) po raz kolejny weszły w skład Bloomberg Gender Equality Index (GEI). To potwierdzenie dobrych praktyk w tworzeniu niewykluczającego miejsca pracy i równych szans w życiu zawodowym dla mężczyzn 
i kobiet. 

– Nasi pracownicy to siła naszej spółki. Ich rozwój i dobre samopoczucie stanowią kluczowe priorytety w naszej strategii. W EDP nieustannie pracujemy nad wspieraniem różnorodności, równości i niewykluczającej kultury, przyczyniając się tym samym do budowy sprawiedliwego i otwartego społeczeństwa – powiedział Miguel Stilwell d’Andrade, dyrektor generalny EDP i EDP Renewables.

Plan EDP na rzecz równości płci na lata 2022-2023 zakłada zwiększenie liczby kobiet wśród zatrudnionych. Docelowo do poziomu 30 proc. w 2025 r. Oprócz takich działań EDP zachęca do częstszego zatrudniania kobiet na stanowiskach technicznych średniego i wyższego szczebla. Zachęty dotyczą wszystkich państw, w których prowadzi działalność. 

W związku z tym spółka uruchomiła pod hasłem #RebelsForChange kampanię informacyjną. Jej celem jest wspieranie kobiet w podejmowaniu decyzji o karierze w obszarze STEM (nauki ścisłe, technologii, inżynieria i matematyka).

Wyniki tegorocznej edycji indeksu GEI wskazują, że w coraz większej liczbie spółek rośnie zaangażowanie w budowę niewykluczającego środowiska zawodowego. Przykładowo – aż 74 proc. ze spółek notowanych na globalnym indeksie wspiera programy na rzecz kształcenia kobiet w obszarze STEM.

W 2023 r. przeanalizowano 485 spółek z 11 branż, prowadzących działalność w 45 państwach i regionach całego świata. W tym roku po raz pierwszy na indeksie pojawiły się spółki z Luksemburga, Ekwadoru i Kuwejtu.