21 lipca 2024
Raport PSH Lewiatan

Edukacja, świadomość, odpowiedzialność – raport zrównoważonego rozwoju PSH Lewiatan za 2023 rok

Z raportu Ministerstwa Rozwoju i Technologii wynika, że 63 proc. przedsiębiorców z sektora MŚP nie zna i nie rozumie terminologii dotyczącej zrównoważonego rozwoju. Ponad połowa postrzega regulacje ESG wyłącznie jako koszt.

Główną barierą we wdrożeniu nowych regulacji jest niska świadomość na temat zrównoważonego rozwoju oraz wpływu ESG na rozwój firm. PSH Lewiatan od dwóch lat podejmuje skierowane do obu grup swoich interesariuszy (przedsiębiorców i konsumentów) działania edukacyjne na temat zrównoważonego rozwoju. Przygotowuje jednocześnie przedsiębiorców sieci do obowiązku cyklicznego raportowania.

– Jesteśmy w ważnym punkcie zmian, stopniowo też implementujemy założenia Strategii zrównoważonego rozwoju na wszystkich poziomach organizacji. Przedsiębiorcy sieci mają wpływ na kluczowe decyzje związane z jej rozwojem oraz swobodę w podejmowaniu wielu własnych działań. Dlatego pomimo braku obowiązku prawnego od dwóch lat pracujemy nad skutecznym system zbierania danych z wszystkich obszarów działalności. Przygotowujemy się również do wejścia w życie tzw. systemu kaucyjnego – ważnej zmiany dla całej branży i istotnego elementu zielonej gospodarki – zaznacza Robert Rękas, Prezes Zarządu Lewiatan Holding

W swoim drugim raporcie sieć przedstawia wpływ organizacji na społeczeństwo i środowisko. Koncentruje się na winem wybranych tematach istotnych również dla jej interesariuszy.

Chcemy poprzez nasze struktury wspierać przedsiębiorców w transformacji ich sklepów w firmy prowadzone zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju. Zależy nam, by sprostali oni zarówno regulacjom UE, jak i oczekiwaniom klientów oraz nabrali przekonania, że zrównoważony rozwój jest dla nas wszystkich drogą do efektywniejszego, bardziej konkurencyjnego działania. Struktura naszej sieci wymaga oddolnego przekazywania danych z pojedynczego sklepu do Spółki Regionalnej i dalej do centrali. Dlatego od ubiegłego roku zbieramy informacje o działalności placówek i budujemy system zbierania danych. To dla nas ważny etap. Z uwagi na demokratyczny charakter naszej sieci przedsiębiorcy są niezależni, a niektórzy z nich ze względu na skalę prowadzonego biznesu muszą przygotować się do procesu samodzielnego raportowania, w czym my jako odpowiedzialny franczyzodawca będziemy ich wspierać – podkreśla Katarzyna Długa, Liderka ESG w PSH Lewiatan

Raport PSH Lewiatan: edukacja: tematy społeczne nabierają znaczenia

Od trzech dekad PSH Lewiatan dba o społeczności wokół swoich sklepów. Podkreśla, że sednem marki jest bycie blisko swoich klientów, pracowników i partnerów biznesowych. Wypływające z tożsamości marki wartości są podstawą do założeń strategicznych w obszarze zrównoważonego rozwoju. Dbałość o relacje widać we wskaźnikach rotacji franczyzobiorców, który w Lewiatanie wynosi zaledwie 11 proc. rocznie. Warto podkreślić, że ponad 65 proc. franczyzobiorców jest związanych z siecią od 5 lat, a 38 proc. od dekady. Sieć wspiera ich nie tylko w procesach biznesowych, ale również edukuje w obszarze nowych regulacji. W 2023 roku w programach szkoleniowych Centrum Edukacyjnego Lewiatan dotyczących m.in. różnych aspektów prowadzenia firm i ESG uczestniczyło blisko 5,8 tys. osób. Skorzystali oni ze 199 modułów edukacyjnych.

Z treści poradnikowych opublikowanych na wewnętrznej platformie komunikacji Lewiatan Biznes aktywnie korzystało 96 proc. członków sieci. Po materiały związane ze zrównoważonym rozwojem sięgał już co drugi Lewiatańczyk (54 proc.). Działania były skupione wokół takich tematów jak: rosnące koszty prowadzenia działalności gospodarcze, work-life balance czy redukowanie stresu w pracy.

Raport PSH Lewiatan: świadomość: energooszczędny sklep – zrównoważony biznes

Fundamentem działań środowiskowych w PSH Lewiatan stała się m.in. platforma Energooszczędny Sklep – Zrównoważony Biznes wraz z rankingiem Eko Lider. Plebiscyt pokazuje i wyróżnia przedsiębiorców sieci wdrażających energooszczędne i ekologiczne rozwiązania w swoich sklepach.

Jesteśmy na początku drogi do raportowania emisji zgodnie z wytycznymi Unii Europejskiej. Jednak prowadzone przez nas projekty i dane zebrane w ramach organizowanego od dwóch lat rankingu Eko Lider pozwalają nam pokazywać kierunek zmian. W ubiegłym roku w Eko Liderze wzięło udział 200 sklepów. Do ścisłego finału weszło 10 podmiotów, które w sumie wyemitowały rocznie do atmosfery o 560 ton CO2 mniej. Przedsiębiorcy Lewiatana wyprodukowali 6 GWh zielonej energii z 200 instalacji fotowoltaicznych o łącznej mocy 600 kWh. To oszczędność ponad 7 mln zł rocznie. Możemy również pochwalić się mniejszą intensywnością emisji gazów cieplarnianych. W zeszłym roku było to 300 kg CO2e/mkw., w tym roku jest to 260 kg CO2e/mkw. podkreśla Tomasz Baranowski, pomysłodawca rankingu.

Odpowiedzialność: wytyczne w obszarze ESG dla MŚP i Kodeks etycznego postępowania

Raport PSH Lewiatan opublikowano na kilka dni przed wejściem w życie na gruncie prawa polskiego nowych wytycznych CSRD. Oznacza to kolejne obowiązki dla przedsiębiorców sieci. Sama procedura zbierania danych w modelu biznesowym, jakim jest franczyza partycypacyjna, jest wielkim wyzwaniem. Widząc, że w tym obszarze przedsiębiorcom często brakuje wiedzy i rozumiejąc, jak trudnym zagadnieniem dla wielu z nich jest raportowanie związane z realizacją obowiązków wynikających z dyrektywy unijnej, zespół prawny przygotował analizę prawną przepisów. PSH Lewiatan udostępni przedsiębiorcom pakiet rekomendacji prawnych związanych z ESG, będzie to zbiór wytycznych dla franczyzobiorców. Sieć zaprezentuje go po wakacjach.

Kolejny obszar prac regulacyjnych prowadzony przez Lewiatana w ramach realizowanej Strategii zrównoważonego rozwoju, to Kodeks etycznego postępowania. Dokument powstał z myślą o wszystkich jednostkach organizacyjnych sieci oraz franczyzobiorcach, pracownikach, dostawcach i partnerach biznesowych. Kodeks bazuje na wspólnych wartościach etycznych i zasadach prowadzenia biznesu. To istotny element wspierający świadome zarządzanie łańcuchem dostaw. Jego publikacja przewidziana jest na drugą połowę 2024 roku.