24 kwietnia 2024

Inwestowanie w ekologiczny przemysł 

Czy inwestowanie w ekologiczny przemysł pomoże utrzymać tempo zrównoważonego rozwoju w Europie? Najnowsza analiza EEA.

Europa zobowiązała się do osiągnięcia ambitnych celów w zakresie zrównoważonego rozwoju w nadchodzących dziesięcioleciach. W tym także do osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2050 roku. Transformacja ta wymaga dużych inwestycji, podczas gdy budżety publiczne znajdują się pod rosnącą presją. Głównie ze względu na potrzeby w zakresie bezpieczeństwa, inflacji czy starzenie się społeczeństwa. 

Europejska Agencja Środowiska (EEA) opublikowała analizę, z której wynika, że inwestycje w czyste technologie i zielony przemysł są kluczowe. Takie rozwiązania przyspieszają zmiany i postępy w realizacji celów Europejskiego Zielonego Ładu.

Analiza EEA „Inwestycje w transformację w kierunku zrównoważonego rozwoju: wykorzystanie zielonej polityki przemysłowej w obliczu pojawiających się ograniczeń” wybiega w przyszłość w kierunku następnego cyklu politycznego UE. Pokazuje kluczowe wyzwania i możliwości w zakresie zapewnienia wdrażania Europejskiego Zielonego Ładu. Wszystko w obliczu konkurujących ze sobą potrzeb społecznych i rosnących obaw o stabilność fiskalną polityk publicznych.

Zgodnie z analizą, nowa zielona polityka przemysłowa UE może wspierać inwestycje publiczne w zrównoważony rozwój. Może także zzwiększać wkład sektora prywatnego w transformację w kierunku zrównoważonego rozwoju. Ponieważ roczne potrzeby inwestycyjne Europejskiego Zielonego Ładu przekraczają pół biliona euro do 2030 r., prywatne finansowanie będzie niezbędne dla powodzenia transformacji.

Nowa zielona polityka przemysłowa UE może być jedną z dźwigni pozwalających uniknąć zastoju w zielonych inwestycjach – informuje EEA. Co więcej, zarówno inwestycje sektora publicznego, jak i prywatnego muszą zostać szybko zwiększone. Zwłaszcza w sektorze budynków i transportu, aby osiągnąć neutralność klimatyczną do 2050 roku.

EEA określa ustawę o zerowym zużyciu energii w przemyśle (Net-Zero Industry Act) jako kluczowy krok w stronę ekologicznej polityki przemysłowej w Europie. Powinny go wspierać polityki ogólnounijne oparte na jednolitym rynku.