21 lipca 2024

Elemental Holding – raport ESG za 2022 r.

Zwiększenie masy odpadów poddawanych recyklingowi, wzrost inwestycji w najnowsze technologie odzysku surowców, zrównoważone podejście do struktury zatrudnienia w firmie czy aktywna działalność społeczna – to główne cele realizowane przez Grupę Elemental. Spółka opisała je w najnowszym raporcie ESG za 2022 rok. 

– Zależy nam na skutecznym i kompleksowym informowaniu o prowadzonych przez grupę działaniach. Zarówno inwestorów, partnerów biznesowych, instytucje finansowe, władze i społeczności lokalne czy wreszcie organy kontrolne i media. W ten sposób edukujemy otoczenie na temat inicjatyw w zakresie działań na rzecz środowiska, społeczeństwa i ładu korporacyjnego zgodnych z duchem czasów – mówi Paweł Jarski, prezes Elemental Holding.

Dostęp do surowców to globalne wyzwanie

Opisując w raporcie swój model biznesowy i strategię, Elemental zwraca uwagę na globalne wyzwanie, jakim jest dostęp do surowców, takich jak metale ziem rzadkich. Grupa dostarcza metale szlachetne z grupy platynowców (m.in. platynę, pallad, rod), a także złoto, srebro czy miedź. Surowce pozyskuje w procesie recyklingu odpadów w różnych segmentach biznesowych. 

– Mając na uwadze wdrażaną politykę unijną w zakresie obiegu zamkniętego inwestujemy w kolejny segment, a mianowicie recykling baterii litowo-jonowych. W 2022 roku rozpoczęliśmy budowę zakładu w Zawierciu. To pierwszy w UE kompleksowy zakład recyklingu baterii samochodowych do pojazdów elektrycznych – podkreśla Paweł Jarski.

Elemental zidentyfikował w raporcie podstawowe cele środowiskowe. Są wśród nich:

 • zwiększenie masy odpadów poddawanych recyklingowi;
 • redukcja emisji gazów cieplarnianych;
 • redukcja zużycia energii;
 • zwiększenie udziału zielonej energii;
 • redukcja zanieczyszczeń wody;
 • wzrost inwestycji w najnowsze technologie odzysku odpadów;
 • zwiększenie świadomości ekologicznej.

Co zawiera raport

Raport ESG Elemental Holding zawiera informacje i wskaźniki dotyczące zrównoważonego rozwoju Grupy oraz jej spółek zależnych za okres 1.01.2022-31.12.2022 roku. Sporządzono go w zgodzie z normami i standardami raportowania zagadnień związanych ze zrównoważonym rozwojem stosowanych w Unii Europejskiej. 

Wybrane działania prośrodowiskowe:

 • W roku 2022 w 16 z 21 Zakładów (76 proc.) wdrożono działania zmniejszające zużycie energii elektrycznej. Średnie zużycie energii elektrycznej spadło o ok. 15,1 proc. w stosunku do roku 2021.
 • W roku 2022 w 10 na 21 zakładów (48 proc.) wdrożono działania zmniejszające zużycie energii cieplnej.
 • W całej Grupie systematycznie wdrażane są plany ograniczenia zużycia wody do celów socjalno-bytowych, jak i technologicznych. W 12 z 22 Spółek (57 proc.) wdrożono rozwiązania ograniczające ilość zużywanej wody.

Działania dotyczące zaangażowania społecznego i ładu korporacyjnego:

 • Wśród zatrudnionych w Grupie – 21,29 proc. to kobiety. Duży wpływ na współczynnik zatrudnienia kobiet ma branża i charakter wykonywanej pracy. Przeważa praca fizyczna, obsługa maszyn i urządzeń oraz kierowanie pojazdami.
 • Grupa w działaniach sponsoringowych koncentruje się na wspieraniu rozwoju triatlonu. Od 2015 roku Elemental Holding jest sponsorem serii międzynarodowych zawodów triathlonowych Tri Series w Olsztynie, Krakowie i Białymstoku.