12 czerwca 2024
eLiderki

eLiderki, czyli równość płci w nowej mobilności

W przemyśle motoryzacyjnym zaledwie 20 proc. zatrudnionych stanowią kobiety. OTOMOTO i PSPA uruchamiają program wspierający rozwój kompetencji i aktywność zawodową kobiet w sektorze nowej mobilności. Kandydatki mogą liczyć na preferencyjne warunki uczestnictwa w II edycji Studiów Podyplomowych „Nowa Mobilność” na wydziale Samochodów i Maszyn Roboczych Politechniki Warszawskiej.

Sektor motoryzacyjny oraz transportowy w Unii Europejskiej zdominowali mężczyźni. Dlatego grupa kobiet, stanowiąca ponad połowę światowej populacji, jest niestety niedoreprezentowana. Kobiety odpowiadają odpowiednio za 20 proc. i 22 proc. zatrudnionych. jednak to może się zmienić w najbliższych latach, dzięki rozwojowi nowej mobilności. 

– Jak wynika z raportu PSPA i BCG „Jak elektromobilność zmieni rynek pracy w Polsce?” liczba zatrudnionych w sektorze transportu może wzrosnąć w 2030 r. o 6 tysięcy. Jest to szansa, by dysproporcja zatrudnienia pomiędzy kobietami i mężczyznami została zniwelowana – podkreśla Agata Wiśniewska-Mazur, zastępczyni Dyrektora Rozwoju PSPA.

eLiderki – niższe czesne dla kobiet

Działając na rzecz kształcenia przyszłych kadr OTOMOTO wraz z PSPA uruchomiły program wsparcia kobiet w sektorze nowej mobilności. Jego nazwa to „eLiderki”. Kandydatki zainteresowane uczestnictwem w II edycji Studiów „Nowa Mobilność”, otrzymają rabat w wysokości 3 tys. zł, stanowiący jedną czwartą czesnego. 

– Nowa technologia wymaga nowych kompetencji, czasem też nowych zawodów. Potrzebujemy nie tylko odpowiednio wyspecjalizowanych mechaników. Także managerów, którzy będą podejmować decyzje kluczowe dla dalszego rozwoju elektromobilności. Jako OTOMOTO z pełnym przekonaniem wspieramy kształcenie kadr na kierunku “Nowa Mobilność”. Osobiście bardzo się cieszę, że jednocześnie mamy szansę realnie wesprzeć aktywizację kobiet w sektorze motoryzacji – mówi Agnieszka Czajka, dyrektor generalna OTOMOTO.

Studia Podyplomowe „Nowa Mobilność” skierowano m.in. do kadry zarządzającej, specjalistów firm i instytucji budujących kompetencje w przedmiotowym obszarze. Składają się z 2 semestrów, 12 zjazdów, 30 przedmiotów oraz 240 godzin merytorycznej wiedzy. Absolwentki i  absolwenci poznają unikalny na polskim rynku pracy, kompleksowy zasób wiedzy związanej z elektromobilnością. Poznają m.in rynek pojazdów elektrycznych. Zapoznają się z infrastrukturą ładowania, rozwojem zeroemisyjnych technologii, w tym wodorowych. A także wszelkimi kwestiami prawnymi, społecznymi i gospodarczymi oddziałującymi na rynek zrównoważonego transportu. W realizację programu zaangażowanych jest 54 wykładowców m.in. z Międzywydziałowej Kadry Politechniki Warszawskiej, a także 45 praktyków sektora biznesu.

– Obserwujemy, w jaki sposób nowe technologie rewolucjonizują sektor motoryzacyjny. Naszym priorytetem jest skuteczne wspieranie tego dynamicznego procesu. Kluczowym elementem jest właściwa edukacja przyszłych specjalistów. Studia podyplomowe „Nowa Mobilność” zaprojektowano, aby efektywnie odpowiadać na te nowe wyzwania. Naszym celem jest, aby absolwentki kierunku były beneficjentkami zachodzących zmian i aby z każdym rokiem ich liczba była większa – podkreśla Agata Wiśniewska-Mazur.