12 czerwca 2024
recykling paneli, fotowoltaika

Energia z OZE zasili sieć Play

Spółka P4  – operator sieci Play – nawiązała współpracę z dostawcą prądu pochodzącego z odnawialnych źródeł (OZE). Dostarczana energia ma tzw. gwarancję pochodzenia, czyli certyfikat potwierdzający jej pozyskanie z elektrowni wodnych, farm wiatrowych czy słońca.

Francja i Włochy tylko z zieloną energią

Grupa Iliad (właścicel sieci Play) podsumowała dotychczasową realizację zobowiązań klimatycznych ogłoszonych w styczniu tego roku. Działania zostały podzielone na trzy etapy. Pierwszy – korzystanie wyłącznie z zielonej energii – został już zrealizowany na rynkach francuskim i włoskim. Do końca tego roku, 100 proc. energii elektrycznej wykorzystywanej przez Grupę do jej działalności będzie pochodziło z OZE. Oznacza to zmniejszenie emisji CO2 o prawie 138 000 ton od 2021 roku. Jest to równowartością rocznej emisji dwutlenku węgla emitowanego przez 50 tysięcy samochodów. Play, który jest częścią Grupy Iliad zobowiązuje się także do realizacji tego celu.

100 proc. prądu z OZE także w Polsce

Plan dojścia do korzystania wyłącznie z odnawialnych źródeł energii w Polsce zakłada weryfikacje dostawców. A także wdrażanie technologii, które pozwalają na ograniczenie zużycia energii oraz gwarancje jej pochodzenia. W tym zakresie Play współpracuje z firmą Respect Energy. Zakontraktowane poświadczenia energii wyprodukowanej przez instalacje farm wiatrowych i fotowoltaicznych obejmują okres od lipca tego roku. Zakupiony wolumen pokryje w 100 procentach zapotrzebowanie Play, które w drugiej połowie tego roku wyniesie blisko 120 mln kWh. W kolejnym roku osiągnie ponad 250 mln kWh. 

– Przyszłość naszej planety stała się globalnym wyzwaniem nie tylko dla obywateli i organizacji międzynarodowych, ale także dla firm. My w Play, będąc częścią Grupy iliad, zdecydowaliśmy się podjąć konkretne działania, aby zmniejszyć naszą emisję dwutlenku węgla i sprawić, że Polska będzie lepszym i bezpieczniejszym krajem do życia  – mówi Jean Marc HarionPrezes Zarządu Play.

Od blisko 10 lat Grupa illiad podejmuje działania ograniczające wpływ własnej działalności na środowisko naturalne. Grupa zainwestuje 1 miliard euro w ciągu 15 lat, aby osiągnąć zakładane cele klimatyczne. Po realizacji pierwszego z nich – wykorzystania wyłączenie energii ze źródeł odnawialnych illiad i jego spółki skupią się na osiągnięciu kolejnych dwóch celów:

  • do 2035 roku, 15 lat przed celem wyznaczonym przez.Porozumienie Paryskie, 0 emisji netto w przypadku emisji bezpośrednich (zakresy emisji 1 i 2); 
  • w 2050 roku, 0 emisji netto naszych najbardziej znaczących.emisji pośrednich, czyli pochodzących z łańcuchów dostaw, które nie są kontrolowane przez organizację (zakres 3).