12 czerwca 2024

ESG oczami inwestorów – planeta versus twarda biznesowa rzeczywistość

Inwestorzy cenią sobie inicjatywy podejmowane w obszarze zrównoważonego rozwoju, klarowność sporządzanych przez spółki raportów oraz generowane przez nie zyski. Z badania PwC na temat oczekiwań wobec liderów wiodących instytucji w kontekście wdrażania i realizowania celów ESG jasno wynika, że potrzebne będą liczne kompromisy. Zarządzający aktywami, jak sami podkreślają, mają obowiązek powierniczy i nie mogą przedkładać kwestii społecznych nad zwrot z inwestycji.

Skrót ESG pochodzi z języka angielskiego i oznacza: E – environmental – środowisko, S – social – społeczeństwo, G – governance – ład korporacyjny

Trudne czasy dla biznesu

Czasy nie są łatwe dla biznesu – przedsiębiorcy muszą zadbać o odpowiedni kierunek rozwoju firmy uwzględniając poszanowanie dla planety. Nieuchronna jest dekarbonizacja globalnej gospodarki, potrzebne są kompromisy ekonomiczne, które będą wyzwaniem dla państw, branż, firm i jednostek. Rośnie znaczenie postawy i działań na rzecz środowiska, społeczeństwa i ładu korporacyjnego (ESG). To mobilizuje głównych inwestorów, do analizy spółek, które posiadają w swoich portfelach. Dodatkowo do ponownego przemyślenia ryzyka związanego z tradycyjnymi modelami biznesowymi oraz możliwości bardziej zrównoważonego budowania wartości w przyszłości.

Zyski versus planeta – siła krzyżujących się tendencji

Badanie PwC, przeprowadzone we wrześniu 2021 roku, odzwierciedla siłę krzyżujących się tendencji. W ankiecie wzięło udział 325 inwestorów na całym świecie. Większość z nich stanowili zarządzający aktywami, dokonujący inwestycji długoterminowych. Wskazywali oni na istotność celów ESG w swoich inwestycjach określając je, jako priorytetowe dla spółek portfelowych. Jednocześnie, większość z nich (81 proc.) nie chce rezygnować i obniżać swoich zysków o więcej niż 1 p.p. w dążeniu do osiągnięcia celów środowiskowych. Wielu respondentów wyraziło również poważne zastrzeżenia do jakości informacji dostępnych przy ocenie priorytetów ESG. W tym danych na temat emisji dwutlenku węgla.

Jak nie tracić zysków i osiągać cele klimatyczne

Liderów czeka znalezienie odpowiedzi na pytanie: jak zapewnić transformację biznesową wymuszoną przez zmieniający się klimat oraz utrzymać zyski, których oczekują inwestorzy. Istnieje ścisły związek pomiędzy nową koncepcją raportowania korporacyjnego, strategiczną reinwencją i transformacją biznesową. Badanie PwC potwierdza wzmocnienie tych priorytetów. Opisuje też nowe spojrzenie na przywództwo. Jest ono niezbędne do przeprowadzenia takiej transformacji. Sposób, w jaki spółki opowiadają swoją „historię” ESG oraz standardy i przejrzystość, które mogą pomóc w obu tych obszarach. 

Rosnące zaangażowanie w ESG

Najważniejszym wnioskiem płynącym z badania jest to, że inwestorzy zwracają większą uwagę na ryzyka i możliwości związane z ESG. Są gotowi do podjęcia działań. Blisko 80 proc. badanych stwierdziło, że kwestie ESG są ważnym czynnikiem przy podejmowaniu przez nich decyzji inwestycyjnych. Prawie 70 proc. uważa, że czynniki ESG powinny być uwzględniane w celach wynagrodzeń kadry zarządzającej. Około 50 proc. wyraziło gotowość do wycofania się ze spółek, które nie podejmują wystarczających działań w zakresie kwestii ESG. Szef działu ESG w jednej z firm inwestycyjnych powiedział: – Jesteśmy w punkcie zwrotnym, w którym ESG stało się głównym nurtem. Nie można teraz wejść do instytucji finansowej, aby porozmawiać o długoterminowych tematach bez wspominania o ESG.

To stosunkowo nowa tendencja. Jeszcze w 2016 roku tylko 39 proc. zarządzających aktywami i majątkiem (AWM), było zaniepokojonych zagrożeniami związanymi ze zmianami klimatycznymi. Pięć lat później, było to już prawie 70 proc.

Nie ma darmowych obiadów

Inwestorzy są rozdarci pomiędzy tym, co postrzegają jako odpowiedzialność wobec planety i społeczeństwa, a obowiązkami powierniczymi wobec swoich klientów. Większość (75 proc.) ankietowanych stwierdziła, że ich zdaniem warto poświęcić krótkoterminową rentowność spółek, aby zająć się kwestiami ESG. Z drugiej strony, podobny odsetek (81 proc.) byłby skłonny zaakceptować, w dążeniu do osiągnięcia tych celów, redukcję zysków z inwestycji na poziomie o maksymalnie 1 punkt proc. lub mniejszą. Blisko dwie trzecie tej grupy nie chciało zaakceptować żadnej obniżki stopy zwrotu. 

Nie jest to zaskakujące. Inwestorzy działają na konkurencyjnych rynkach, gdzie kapitał podąża za zyskiem, a podmioty osiągające gorsze wyniki są eliminowane. Ponadto „zarządzający aktywami mają obowiązek powierniczy i nie mogą przedkładać kwestii społecznych nad zwrot z inwestycji” – zauważył jeden z analityków. W grę wchodzą również kwestie horyzontu czasowego: inwestorzy muszą zrównoważyć wyniki krótkoterminowe z długoterminowymi, bardziej egzystencjalnymi – ale również bardziej niepewnymi – zagrożeniami dla perspektyw tworzenia wartości przez ich spółki portfelowe. Zdaniem Boba Moritza, prezes PwC „nie można oczekiwać, że globalne rynki kapitałowe, działając tak jak obecnie, rozwiążą największe problemy społeczne. Rządy, przedsiębiorstwa, rynki kapitałowe i społeczeństwo – wszyscy odgrywają istotną rolę. Podobnie jak wysokiej jakości informacje, w tym informacje dotyczące kwestii niefinansowych”.

O kompromisach podejmowanych przez spółki, priorytetach na najbliższe lata można przeczytać w raporcie z badania TUTAJ.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *