12 czerwca 2024

Raport PwC: ESG – przeważają deklaracje, a nie konkretne działania

Budowanie „zrównoważonej” marki staje się odpowiedzią na rosnące oczekiwania konsumentów i partnerów biznesowych. Podjęcie przez firmy takich działań, jak ograniczenie śladu węglowego, zmniejszenie zużycia wody czy weryfikacja łańcucha dostaw pod kątem pochodzenia surowców, będzie mieć długofalowo pozytywny wpływ na otoczenie. Jednak obecnie w Polsce to głównie deklaracje, a nie konkretne działania.

– 28 proc. firm ma w swojej strategii wszystkie trzy filary ESG. 70 proc. deklaruje wprowadzenie celów klimatycznych najpóźniej do 2030 r. Z kolei 58 proc. wskazuje, że są na zaawansowanym etapie wdrażania strategii ESG. Niestety tylko 20 proc. z tego grona to firmy polskie – wynika z raportu PwC i Strategy& „ESG w dobrach konsumenckich i handlu detalicznym: nadal deklaracje a nie rzeczywistość”.

ESG w DNA każdej firmy

Aspekty ESG są nierozerwalnie powiązane z działalnością firmy. Wpływ na to mają tworzone na bieżąco regulacje zarówno na poziomie krajowym jak i unijnym. Także globalne zobowiązania do ograniczania degradacji środowiska naturalnego, a w ostatnim czasie destabilizacja w wyniku agresji Rosji w Ukrainie. 

Szanse i ryzyka związane z ESG mają coraz bardziej mierzalny wpływ również na sektor handlu i dóbr konsumpcyjnych. Budowanie „zrównoważonej” marki staje się odpowiedzią na rosnące oczekiwania konsumentów i partnerów biznesowych. Podjęcie przez firmy takich działań, jak ograniczenie śladu węglowego, zmniejszenie zużycia wody czy weryfikacja łańcucha dostaw pod kątem pochodzenia surowców, będzie mieć długofalowo pozytywny wpływ na otoczenie. 

76 proc. firm z sektora handlu i dóbr konsumpcyjnych deklaruje, że zrównoważony rozwój jest zaadresowany w strategii spółek. 

– Firmy z zachodnim kapitałem budują swoją konkurencyjność, ograniczając emisje i tworząc nowe strategie uwzględniające wpływ swojej działalności na klimat. Tymczasem polskie firmy są wyraźnie mniej zaawansowane
w dostosowaniu się do trendów związanych z dekarbonizacją światowej gospodarki – 
zauważają twórcy raportu PwC i Strategy&. 

Cele klimatyczne do 2030 roku wdrożyło lub planuje wdrożyć 81 proc. spośród firm zagranicznych i tylko 59 proc. firm polskich. Te pierwsze przodują także w ujawnianiu informacji niefinansowych. 

Wyzwanie to brak jasnych zasad

Jednym z głównych wyzwań, z którym mierzą się firmy jest brak jasnych zasad interpretacji obowiązujących regulacji dotyczących Europejskiego Zielonego Ładu. Kolejna kwestia to upatrywanie w promocji i wdrażaniu zrównoważonego rozwoju w firmach ryzyka utraty konkurencyjności. 

Zupełnie niezaadresowanym obszarem pozostaje kwestia zarządzania łańcuchem dostaw, która powinna być jednym z priorytetów dla firm z sektora dóbr konsumpcyjnych. Jedynie 4 proc. spółek wymaga raportowania śladu węglowego przez dostawców. To jasno pokazuje potrzebę wzmocnienia kompetencji firm w tym zakresie. 

Raport dostępny jest także w języku angielskim TUTAJ.