12 czerwca 2024

ESG w mBanku ważne, jak milion nowych klientów i cyberbezpieczeństwo

Do 2025 r. mBank chce pozyskać milion nowych klientów indywidualnych. Chce także pozostać cyfrowym liderem, być bezpieczny i uwzględniać w swoich działaniach czynniki środowiskowe, społeczne oraz ładu korporacyjnego – czyli ESG. Do 2025 r. bank przeznaczy 10 mld zł na finansowanie zielonych inwestycji, takich jak OZE, elektromobilność i recykling.

W strategii na lata 2021-2025 „Od ikony mobilności do ikony możliwości” mBank podkreśla swoje zaangażowanie w umacnianie rynkowej pozycji, cyberbezpieczeństwa, transformację cyfrową i w szczególności środowiskową. ESG to kompleksowe zagadnienie: biznesowe, regulacyjne, dotyczące relacji z klientami i partnerami, a także środowiska pracy i kultury organizacyjnej.

ESG to nie chwilowa fanaberia

Uwzględnianie czynników ESG w strategii i działaniach banków to nie jest chwilowa moda, tylko trwały trend. – Już teraz stanowią one jeden z koniecznych elementów oceny wniosków kredytowych. Również u nas. Patrząc na ryzyka klimatyczne, z którymi mamy do czynienia – ten element zostanie z nami na zawsze i będzie miał coraz większe znaczenie – powiedział Marek Lusztyn, wiceprezes mBanku ds. zarządzania ryzykiem.

Zdaniem Cezarego Stypułkowskiego, prezesa mBanku, obecnie można obserwować wzmożenie zainteresowania tematyką czynników środowiskowych.

– Jesteśmy przed kilkoma istotnymi progami, głównie regulacyjnymi, dotyczącymi wag ryzyka dla poszczególnych typów zaangażowania w tym zakresie. To są jeszcze tematy do końca nie rozeznane, ale widzimy je na horyzoncie – mówi Cezary Stypułkowski. Dodaje, że oczekiwania społeczne w stosunku do banków zmieniły się. Nie dotyczą wyłącznie kwestii wartości dla inwestorów. Podejście jest bardziej holistyczne – społeczeństwo patrzy na banki, również w kategoriach innych funkcji, które pełnią. – Banki nie są dziś tylko instrumentami zarabiania dla akcjonariuszy. W dużym stopniu pełnią funkcje społeczne i zlecone państwa. To nieodwracalny trend. Dlatego pogodzenie tych ról i powrót do wysokiego poziomu rentowności będzie wyzwaniem dla menadżerów – konkluduje.

10 mld zł na zielone inwestycje

Bank zapowiada, że proces kredytowy dla klientów korporacyjnych zostanie gruntownie przebudowany, aby był bardziej przyjazny i przewidywalny. – Zapewnimy 10 mld złotych finansowania zielonym branżomTakim jak OZE, elektromobilność i recykling. Chcemy być liderem ekotransformacji – mówi Adam Pers, wiceprezes ds. bankowości korporacyjnej i inwestycyjnej. Dodaje, że bank będzie skupiać się na klientach z perspektywicznych branż. Tych z tradycyjnych sektorów chce wspierać m.in. finansując ich zieloną transformację. 

Zielony portfel mBanku to obecnie 4 mld zł. – Już dziś widzimy, że nasi klienci, którzy mają kontrahentów za granicą są pytani o źródła energii, czystość biznesu, redukcję CO2. To się dzieje. Brak działań w tym zakresie może spowodować utratę przewagi konkurencyjnej – podsumowuje Adam Pers.

Zrównoważony rozwój i ESG

Agenda ESG zaczyna odgrywać coraz większą rolę w funkcjonowaniu instytucji finansowych.

– ESG jest istotną częścią naszej strategii. Oznacza dla nas nie tylko redukcje emisji, za którą jesteśmy bezpośrednio odpowiedzialni, ale także redukcję emisyjności całego portfela, który finansujemy. Postawiliśmy sobie ambitne cele redukcji we wszystkich 3 zakresach1 i 2 najpóźniej do 2030 roku, zeroemisyjność całego portfela kredytowego do 2050 r. Jesteśmy dumni z faktu, że mamy już obecnie niewielu klientów o podwyższonym ryzyku ESG i brudnej energii – mówi Marek Lusztyn. Dodaje, że drugi element, na który będzie kładziony nacisk to poprawa procesów kredytowych. Również zdrowy, bezpieczny bilans w zakresie kosztów ryzyka do poziomu sprzed pandemii.

Każdy wprowadzany do oferty produkt będzie oceniany pod kątem jego wpływu na środowisko i społeczeństwo. Czynniki ESG znajdą się też w kryteriach oceny pracy ponad 100 kluczowych menedżerów mBanku.

Mniej papieru, cele społeczne i kultura dobrych intencji

Bank będzie wymieniać flotę na pojazdy o niskiej emisyjności, zmniejszać ilość odpadów, wciąż eliminować papier z procesów oraz plastikowe karty. Nadal zamierza też wspierać cele społeczne. Mowa o współpracy z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy, programach edukacji matematycznej, finansowanych przez mFundację. Także wsparciu młodych artystów w projekcie „m jak malarstwo”.

Bank zamierza dbać o różnorodność w środowisku pracy. – Budujemy kulturę zaufania i dobrych intencji. Pozwala to naszym pracownikom wychodzić poza schematy, śmiało wyrażać opinie i podejmować odważne decyzje. Właśnie w takiej kulturze powstają innowacje, co będzie mieć kluczowe znaczenie dla długoterminowego wzrostu banku – mówi Cezary Stypułkowski.