23 czerwca 2024

ESG pozytywnie wpływa na biznes

Kadra zarządzająca potrzebuje obecnie dobrych sposobów planowania, zarządzania i oceny swoich inwestycji w bardziej zrównoważonym, sprawiedliwym i etycznym świecie. – Można realizować cele ESG bez poświęcania wyników finansowych – wynika z badania przeprowadzonego przez ThoughtLab na zlecenie ServiceNow.

– Dziś to nie agencje ratingowe i potencjalni inwestorzy, ale przede wszystkim pracownicy, potencjalni współpracownicy oraz klienci i firmy partnerskie oczekują od firmy odpowiedzialnego i zrównoważonego działania. W tym kontekście realizowanie celów ESG należy do priorytetów firm. Pomaga im w tym wdrażanie rozwiązań IT – mówi Maciej Ostrowski, dyrektor ds. sprzedaży, odpowiedzialny za rozwój i działalności firmy w Polsce.

Badanie pokazuje, że realizacja ESG nie wymaga poświęcania wyników finansowych. A nawet więcej – że właściwe strategie ESG mogą organizacjom przynieść realne korzyści finansowe i biznesowe. W badaniu wzięło udział ponad 1000 przedstawicieli kadry zarządzającej. Reprezentowali m.in.: przemysł, telekomunikację, służbę zdrowia, usługi finansowe i sektor publiczny. 

Uczestnicy byli oceniani według następujących kryteriów: 

  • opracowanie wizji, strategii i budżetu ESG; 
  • przekazania swojej strategii interesariuszom; 
  • opracowywania wskaźniki do śledzenia postępów; 
  • korzystania z technologii wspierającej realizację celów ESG. 

Na podstawie udzielonych odpowiedzi ankietowani zostali podzieleni na początkujących, średniozaawansowanych i liderów na krzywej dojrzałości ESG. 

Jak ESG wpływa na biznes? Co daje podążanie za ESG?

Aż 64 proc. ankietowanych menedżerów twierdzi, że ich programy ESG pomagają im przyciągać i zatrzymywać talenty oraz osiągać lepsze wyniki finansowe. Prawie połowa dyrektorów stwierdziła, że osiągnięcie zrównoważonego rozwoju i podobnych celów sprawiło, że ich firmy stały się bardziej innowacyjne. Zwiększył się również wzrost przychodów i wartość marki dla akcjonariuszy. 

Jak organizacje inwestują w ESG?

Badanie pokazało, na jakie czynniki zwracają uwagę liderzy. Aż 77 proc. z nich inwestuje w zapewnienie większego bezpieczeństwa i prywatność danych. Blisko 61 proc. liderów pracuje nad stworzeniem kultury korporacyjnej wspierającej ESG. Na poprawę standardów BHP w firmach zwraca uwagę 44 proc. Liderzy przykładają wagę do podnoszenia energooszczędności w zakładach i biurach oraz do gospodarki obiegu zamkniętego. 

To oznacza, że ochrona danych i prywatności użytkowników jest najwidoczniej kluczową częścią zgodności rządowej i regulacyjnej (to „G”).

Liderzy i maruderzy ESG

Liderem w osiąganiu celów ESG jest przemysł wytwórczy – tymczasem sektor publiczny i telekomunikacja są najmniej zaawansowane. Ponadto większe firmy w swoich sektorach są bardziej dojrzałe niż mniejsze. Większość firm znajduje się po środku. To wskazuje, że firmy ze wszystkich branż robią postępy w zakresie ESG, ale mają jeszcze dużo do zrobienia.

Większość uczestników badania zgodziła się, że opracowanie i realizacja celów ESG wymaga szybkiego dostępu do dokładnych danych. To z tego powodu organizacje stawiają na pierwszym miejscu bezpieczeństwo danych oraz zaawansowane narzędzia do zarządzania danymi i analizy. Osiągnięcie zerowej emisji CO2 jest kolejnym głównym celem. Podobnie jak zatrudnianie i utrzymywanie talentów potrzebnych do osiągnięcia celów ESG.