20 lipca 2024
Allegro

Raport ESG za 2023 r. Allegro zgodny z dyrektywą CSRD

Allegro prezentuje Raport ESG za rok 2023. Jest on sprawozdaniem z działań z zakresu zrównoważonego rozwoju oraz opisem inicjatyw, które firma realizowała w ostatnim roku.

W roku 2023 skorygowana luka płacowa porównująca wynagrodzenia kobiet i mężczyzna na podobnych stanowiskach wyniosła w polskiej części firmy mniej niż 3 proc. W całej grupie emisje gazów cieplarnianych z zakresu 1 i 2 spadły o 5 proc. Z kolei udział zrównoważonych opakowań we własnych operacjach kształtował się na poziomie 49 proc.

Firma wspiera także rozwój i edukację sprzedających. W 2023 roku na platformach Allegro.pl, Allegro.cz i Allegro.sk swoje produkty oferowało prawie 150 tysięcy sprzedających. Z kolei w Akademii Allegro udział wzięło prawie 57 tysięcy unikalnych słuchaczy. W spółce wprowadzono też rozwiązania dla osób z niepełnosprawnościami – aż 95 proc. automatów paczkowych One Box by Allegro dostosowanych jest do osób ze szczególnymi potrzebami.  

Najnowszy Raport ESG, jest próbą generalną przed wprowadzeniem wymogów określonych w unijnej dyrektywie CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive). Przepisy znacznie rozszerzają obowiązki raportowe dla firm.

W Allegro dążymy do odpowiedzialnego prowadzenia naszej działalności i uwzględniania strategii ESG we wszystkim, co robimy. Mamy nadzieję, że najnowszy raport ESG w przejrzysty sposób przedstawia nasze działania i aspiracje oraz jest dowodem naszego pełnego zaangażowania – powiedziął Roy Perticucci, Prezes Allegro.

Raport szczegółowo uwzględnia wymagania European Sustainability Reporting Standards (ESRS). Przedstawia kompleksową analizę tzw. podwójnej istotności, czyli ocenę w jaki sposób spółka wpływa na otoczenie oraz jak zmiany zewnętrzne wpłyną na firmę. Analizę tę wykonano na bazie badania 5 tysięcy pracowników Grupy z 6 krajów. Dodatkowo ponad 1 tysiąca sprzedających na platformie i 2 tysięcy klientów.

Spółka prezentuje odświeżoną strategię ESG #SustainableAllTogether. Zawiera się ona w czterech głównych obszarach oddziaływania Allegro na otoczenie – All4People, All4Planet, All4Prosperity i Good Governance. Cele ESG pokazują jasno dążenie firmy do lepszej i bezpieczniejszej przyszłości w odniesieniu do aspektów środowiskowych, społecznych i kwestii ładu korporacyjnego. Niezmiernie ważne jest także zaangażowanie członków Rady Dyrektorów Allegro w tym kontekście bezpośredni nadzór nad kwestiami ESG sprawuje Komitet ds. Wynagrodzeń, Nominacji i ESG, w ramach regularnych kwartalnych spotkań.

Allegro zleciło również audyt kluczowych danych w odniesieniu do standardu GRI. Po to aby potwierdzić, że znajdują one swoje odzwierciedlenie w rzeczywistych operacjach biznesowych spółki.