16 lipca 2024

KE przyjęła Europejskie Standardy Raportowania Zrównoważonego Rozwoju (ESRS)

Komisja przyjęła 31 lipca europejskie standardy sprawozdawczości w zakresie zrównoważonego rozwoju (ESRS). Mają je stosować wszystkie przedsiębiorstwa podlegające dyrektywie CSRD, czyli przepisom dotyczącym sprawozdawczości przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju.

Przyjęcie przez Komisję Europejską dyrektywy ESRS to kolejny krok na drodze zrównoważonej gospodarki UE.

– Standardy, które dziś przyjęliśmy, są ambitne i stanowią ważne narzędzie stanowiące podstawę unijnego programu zrównoważonego finansowania. Zapewniają one właściwą równowagę między ograniczeniem obciążeń dla przedsiębiorstw składających sprawozdania. Jednocześnie umożliwiają przedsiębiorstwom pokazanie działań, jakie podejmują w celu realizacji programu Zielonego ŁaduDzięki temu mogą one uzyskać dostęp do zrównoważonego finansowania – powiedziała Mairead McGuinness, komisarz ds. usług finansowych, stabilności finansowej i unii rynków kapitałowych.

Pełen zakres działań

Standardy obejmują pełen zakres kwestii środowiskowych, społecznych i ładu korporacyjnego, w tym zmiany klimatu, różnorodność biologiczną i prawa człowieka. Dostarczają inwestorom informacji umożliwiających zrozumienie wpływu spółek, w które inwestują, na zrównoważony rozwój. Uwzględniają również dyskusje z Międzynarodową Radą Standardów Zrównoważonego Rozwoju (ISSB) i Globalną Inicjatywą Sprawozdawczą (GRI) w celu zapewnienia bardzo wysokiego stopnia interoperacyjności między standardami UE i globalnymi. Także zapobiegania niepotrzebnemu podwójnemu raportowaniu przez firmy.  

Wymogi dotyczące sprawozdawczości będą stopniowo wprowadzane dla różnych przedsiębiorstw.