30 maja 2024
ISCC PLUS

Continental w Portugalii z certyfikatem ISCC PLUS

Dzięki certyfikacji surowców Continental zapewnia identyfikowalność materiałów pochodzących ze zrównoważonych źródeł. To kamień milowy do uzyskania 100 proc. zrównoważonych materiałów w produktach oponiarskich najpóźniej do 2050 roku.

Prawie 1/3 materiałów z certyfikatem ISCC PLUS

W Lousado Continental produkuje model UltraContact NXT, obecnie najbardziej zrównoważoną oponę na rynku. Zawiera ona do 65 proc. materiałów odnawialnych, pochodzących z recyklingu oraz posiadających certyfikat bilansu masy. Do 28 proc. z nich stanowią materiały z certyfikatem ISCC PLUS. Są to m.in. kauczuk syntetyczny wykonany z biobutadienu lub sadza przemysłowa.

Certyfikat umożliwia nam wprowadzanie nowych i bardziej zrównoważonych materiałów. Chcemy, aby otrzymała go także reszta naszych fabryk – mówi Jorge Almeida z Continental. 

Przedmiotem certyfikacji były procesy bilansu masy surowców. W takim podejściu surowce kopalne, odnawialne i pochodzące z recyklingu są zestawiane z pozostałymi systemami i procesami. Ich ilości sledzi się w całym łańcuchu wartości i przypisuje do jednego lub więcej produktów początkowych. Podejście oparte na bilansie masowym umożliwia Continental sukcesywne zwiększanie udziału zrównoważonych materiałów w swoich produktach. Gwarantuje to, że udział certyfikowanych zrównoważonych materiałów można precyzyjnie raportować.

Materiały z certyfikatem bilansu masy: guma syntetyczna i sadza

Opona UltraContact NXT jest pierwszym seryjnie produkowanym ogumieniem, w którym firma wykorzystuje materiały z certyfikatem bilansu masy. Są to m.in kauczuk syntetyczny czy sadza przemysłowa. W produkcji kauczuku syntetycznego butadien pochodzący z ropy naftowej można zastąpić surowcami pochodzenia biologicznego i bio-cyrkularnego. Natomiast sadzę przemysłową wytwarza się w części z oleju obiegowego. Umożliwia to bardziej przyjazną dla środowiska produkcję opon. Piroliza zużytych opon pozwala odzyskać m.in. olej, gaz i węgiel. Powstały w ten sposób olej wykorzystuje się do produkcji sadzy przemysłowej.

ISCC PLUS to uznawany na całym świecie dobrowolny system certyfikacji. Znajduje on zastosowanie w biogospodarce oraz gospodarce o obiegu zamkniętym. Certyfikuje niekonwencjonalne surowce, które wykorzystuje się w produkcji żywności, paszach, chemikaliach, tworzywach sztucznych czy opakowaniach i tekstyliach. Różne kryteria wymagane do uzyskania certyfikatu ISCC PLUS obejmują identyfikowalność surowców, spełnianie norm środowiskowych, ochronę ekosystemów. Dodatkowo także zapewnienie zgodności z prawami pracowniczymi i prawami człowieka oraz promowanie zrównoważonego rozwoju gospodarczego.