12 czerwca 2024

Famur – drugi raport zintegrowany

Grupa Famur opublikowała po raz drugi w swojej historii raport zintegrowany za 2021 rok. Kluczowa jest w nim nowa strategia – Go Green wdrażana od maja. Jej celem jest przekształcenie firmy w holding inwestujący w zieloną energię.

– Mamy świadomość, że także działania niefinansowe mają wpływ na spółkę i jej wyniki. Raport – poza posumowaniem finansowym – to również kompendium wiedzy o naszych działaniach. Traktujemy te zagadnienia bardzo poważnie, jako fundament naszej tożsamości i planów rozwoju. Mam tu na myśli zarówno kwestie relacji z interesariuszami i partnerami biznesowymi, społecznością lokalną. Także podejście do zagadnień związanych z wpływem naszej działalności na środowisko naturalne. Biznes powinien być odpowiedzialny – mówi Tomasz Jankowski, dyrektor Relacji Inwestorskich w Famur. 

Grupa aktywnie wspiera przyjęte przez międzynarodową społeczność globalne Cele Zrównoważonego Rozwoju. Działania w tym zakresie realizuje w dwóch obszarach. W sferze wewnętrznej kluczową kwestią jest zarządzanie uwzględniające zasady ładu korporacyjnego, uczciwe praktyki rynkowe oraz dbałość o bezpieczeństwo i higienę pracy. W obszarze zewnętrznym firma skupia się z kolei na udziale w inicjatywach wspierających dzieci i młodzież, chcąc oferować tej grupie społecznej możliwość rozwoju osobistego, aby tym samym ułatwić jej przedstawicielom start w dorosłe życie. Wśród innych projektów społecznych realizowanych przy zaangażowaniu Spółki i jej pracowników znalazły się przedsięwzięcia z obszarów dobroczynności, edukacji zawodowej, ekologii i sportu. 

Strategia dywersyfikacji

Od maja 2021 roku Famur realizuje strategię dywersyfikacji działalności biznesowej. Jej celem jest przekształcenie firmy w holding inwestujący w zieloną transformację i osiągnięcie do 2024 roku ok. 70 proc. przychodów ze źródeł niezwiązanych z węglem energetycznym. Spółka konsekwentnie buduje silną pozycję w obszarze odnawialnych źródeł energii (OZE) oraz innych perspektywicznych branżach wspierających zieloną transformację. Pierwszym krokiem wdrażania nowej strategii było zaangażowanie w sektor fotowoltaiki wielkoskalowej, poprzez akwizycję spółki PST. Aktualnie w Grupie skupione są projekty o łącznej mocy ok. 1,9 GW. W tym w trakcie budowy znajduje się 134 MW, a w przygotowaniu do realizacji kolejne 200 MW.