30 maja 2024

Farma Zwartowo – energia dla 153 tys. gospodarstw domowych

PKO BP wspólnie z Pekao SA oraz EBOiR sfinansuje budowę największej farmy fotowoltaicznej w Polsce. Kwota finansowania kolejnej fazy inwestycji Zwartowo wynosi 635 mln zł. Farma docelowo będzie dostarczała zieloną energię do ok. 153 tys. gospodarstw domowych.

Zwartowo – to największa farma w Polsce i w tej części Europy. Wybuduje ją niemiecka firma Goldbeck Solar we współpracy z polską spółką Respect Energy. Kwota finansowania wynosi 635 mln zł, a udział PKO BP to 1/3 tej kwoty. Dostarczy energię elektryczną wytworzoną w sposób przyjazny dla środowiska do 153 tys. gospodarstw domowych. Farma Zwartowo ma powierzchnię 300 ha i znajduje się na Pomorzu, w powiecie wejherowskim.

Budowa postępuje zgodnie z planem, a pierwsza faza projektu zostanie uruchomiona już w czerwcu 2022 r. Farma o mocy 204 MW w pierwszej fazie inwestycji, a docelowo 286 MW, wytworzy w ciągu roku ok. 270 GWh zielonej energii.

Cele ESG przyjęte przez PKO BP

PKO BP w 2020 roku rozpoczął uwzględnianie ryzyk ESG w procesie kredytowym dla klientów korporacyjnych. Zaktualizował politykę kredytową dla sektorów wysokoemisyjnych. Wdrożył także Politykę Odnawialnych Źródeł Energii, w ramach której zawiera nowe transakcje finansujące OZE. W lipcu 2021 roku przyjął cele niefinansowe w obszarze ESG. Bank m.in. zobowiązał się do wyeliminowania ekspozycji na sektor wydobywczy węgla do 2030 r. Także do wzrostu zielonego finansowania na poziomie co najmniej 5 proc. r/r. Wśród wskaźników znajduje się również zobowiązanie do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych banku do 40 tys. ton w 2025 r., czyli o 60 proc. w stosunku do 2019.