12 czerwca 2024

Brytyjski regulator kontroluje zarządzających aktywami. Celem jest ograniczenie greenwashingu

Financial Conduct Authority (urząd nadzoru finansowego) w Wielkiej Brytanii, chce ograniczyć ryzyko greenwashingu. Poinformował zarządzających, że będzie sprawdzał treści dotyczące ESG i zrównoważonego inwestowania, pojawiające się w komunikacji z inwestorami.

Ostrzeżenie zawarte jest w informacji FCA skierowanej do szefów firm zarządzających aktywami. Przedstawiono najbardziej prawdopodobne szkody dla konsumentów lub rynków wynikające z modeli biznesowych stosowanych przez zarządzających aktywami. Także oczekiwania FCA wobec osób zarządzających aktywami oraz plany regulatora dotyczące obszarów związanych z ESG.

Zarządzający wprowadzają w błąd lub nie mówią wszystkiego

Odnotowując rosnące znaczenie produktów opartych na ESG i zrównoważonego inwestowania w ciągu ostatnich kilku lat, FCA podkreśla ryzyko, że „niektóre twierdzenia dotyczące ESG i zrównoważonego inwestowania są wprowadzające w błąd lub niedokładne”. Regulator zauważa, że może to negatywnie wpłynąć na zaufanie konsumentów do inwestowania. Również podważyć alokację kapitału ukierunkowaną na osiągnięcie wyników środowiskowych i społecznych.

W celu przeciwdziałania greenwashingowi, FCA zapowiedział, że „będzie sprawdzać, czy firmy realizują oświadczenia złożone w ich komunikacji z inwestorami”. 

List wskazuje również, że FCA skupi się na zapewnieniu, że organy zarządzające aktywami są właściwie zorganizowane. Czyli w taki sposób, aby nadzorować i zarządzać informacjami na temat rozwoju produktów, integracji ESG i zrównoważonego rozwoju w procesie inwestycyjnym, dostawców informacji ESG oraz innych oświadczeń dotyczących zrównoważonego rozwoju składanych przez firmy.

Brytyjski nadzór chce zatrzymać greenwashing w finansach

Dokument jest następstwem opublikowania przez FCA w lipcu 2021 r. listu do zarządzających aktywami, w którym wskazano, że wnioski o fundusze skoncentrowane na ESG często nie spełniają oczekiwań. Zwykle składane zapewnienia o zrównoważonych aspektach funduszy nie są poparte rzeczywistą strategią. W 2022 roku FCA zaproponował zasady dotyczące etykiet zrównoważonego rozwoju produktów inwestycyjnych i wymogów dotyczących ujawniania informacji. Ogłosił, że zwiększy swoje zaangażowanie nadzorcze w zakresie zrównoważonych finansów i wzmocni strategię egzekwowania przepisów.

W piśmie stwierdzono, że FCA wkrótce opublikuje analizę, którą przeprowadzono w odniesieniu do praktyk ESG niektórych firm. Regulator zamierza także opublikować ostateczną decyzję w sprawie swoich propozycji dotyczących etykietowania i ujawniania produktów.

Treść listu FCA do zarządzających aktywami.

Źródło: ESG Today